Gaelport Ezine
Eolas

Príomhscéalta / Main News

 

Clár Thóstal na Gaeilge 2013 fógartha

“Ós í an Ghaeilge an teanga náisiúnta is í an phríomhtheanga oifigiúil í” a deir Airteagal 8 de Bhunreacht na hÉireann, ach an bhfuil an stádas sin fós á thabhairt don Ghaeilge ag lucht dréachta beartais sa bhliain 2013? Ar Lean

Conference programme for Tóstal na Gaeilge announced
“The Irish language as the national language is the first official language” – so states Article 8 of the Irish constitution, but is that status being upheld by policy makers in 2013? More

Moladh: Ba cheart do COGG feidhmiú mar shatailít don CNCM

I bhfianaise nach bhfuil aon sábháiltí airgid luaite le cólonnú COGG agus an CNCM, molann An Chomhdháil gur cheart go mbeadh COGG ag feidhmiú mar shatailít neamhspleách. Ar Lean

Recommendation: COGG should function as a satellite to the NCCA
As no financial savings have been attributed to the decision to co-locate the offices of COGG and the NCCA, An Chomhdháil recommends COGG should function as an independent satellite. More

Miontuairiscí ó chruinnithe boird Fhoras na Gaeilge 2012 foilsithe

Ní raibh ach seachtar de Chomhaltaí Boird Fhoras na Gaeilge, as Bord de seisear déag, i láthair don phlé nuair a bhí cinntí tábhachtacha le glacadh faoi mhaoiniú na hearnála deonaí Gaeilge sa bhliain 2012, de réir miontuairiscí ó chruinnithe boird Fhoras na Gaeilge a foilsíodh le déanaí. Ar Lean

Minutes of Foras na Gaeilge Board Meetings Published

Only seven of Foras na Gaeilge’s sixteen board members were present when decisions concerning funding for the Irish Language Voluntary Sector were taken in 2012. More

Sainchúrsa creidiúnaithe don earnáil phoiblí forbartha ag Gaelchultúr

Is é an tAire Stáit Donnacha Mac Fhionnlaoich a sheol ionad úr Ghaelchultúr atá lonnaithe ar 11 Sráid an Cláraigh, Baile Átha Cliath 2 aréir.  Ar Lean

New Irish Certification for Public Service launched by Gaelchultúr
Minister of State for Gaeltacht Affairs Dinny McGinley TD officially opened the new premises of Irish language training company Gaelchultúr later last night. More

29 Eanáir - 12 Feabhra 2013

Twitter Facebook
RSS Youtube
Person Email
An Fáinne
 
Is féidir Fáinne Óir nó Fáinne Airgid a cheannach ag www.fainne.ie.
 Ar Lean | Read More
Nuacht na hEarnála / News from the Irish Language Voluntary Sector

Amhras léirithe faoi ionadaíocht na Gaelscolaíochta i suirbhéanna na Roinne
Glacadh céimeanna suntasacha le mí anuas i dtreo bunscoileanna i 44 ceantar a dhífheistiú ó stiúir na hEaglaise Caitlicí.
Ar Lean
Concerns over Gaelscoil representation in Government surveys
Significant steps were taken over the past month in the divestment of primary schools from the Catholic Church in 44 areas.
More

Craoltóireacht sa ré dhigiteach ar bharr an sceidil ag ceardlann chraoltóireachta in oifigí an BAI
Tá Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge i gcomhpháirt le hÚdarás Craolacháin na hÉireann ag reáchtáil ócáid chraoltóireachta dar teideal ‘Ar bharr an sceidil: Craoltóireacht sa ré dhigiteach’ inniu, 30 Eanáir 2013 ag 10.30am – 12.00pm.
Ar Lean
Radio broadcasting workshop to discuss the digital age in BAI offices
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge and the BAI will host a workshop on issues facing Irish language broadcasting in the offices of the BAI, today Wednesday January 30th.
More

Aighneachtaí á lorg – Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003
Tá ceithre comhlacht phoiblí, An Bord Bia, Údarás Craolacháin na hÉireann, Coiste Gairmoideachais Chontae an Chláir agus an Bord Gáis Éireann, ag lorg tuairimí ón bpobal i láthair na huaire maidir leis na seirbhísí a chuireann siad ar fáil trí mheán na Gaeilge dá gcustaiméirí. Ar Lean
Request for submissions - Official Languages Act 2003
An Bord Bia, The Broadcasting Authority of Ireland, Clare VEC and Bord Gáis Éireann are seeking public opinion in relation to the services they provide their customers through Irish. More

Comórtas Filíochta an Choirnéil Eoghain Uí Néill 2013 oscailte le haghaidh iarratas
Beidh Comórtas Filíochta an Choirnéil Eoghain Uí Néill á eagrú mar ócáid lárnach le linn Thuras na bhFilí Albanacha don séú bliain as a chéile in 2013. Ar Lean
Comórtas Filíochta an Choirnéil Eoghain Uí Néill 2013 open for submissions
The sixth annual Comórtas Filíochta an Choirnéil Eoghain Uí Néill, a competition for new poetry from Ireland and Scotland will take place again as part of this year’s Turas na bhFilí Albanacha (Scottish Poet’s Tour of Ireland). More

An Foclóir Nua Béarla-Gaeilge Seolta ag Uachtarán na hÉireann

Sheol an tUachtarán Mícheál D. Ó hUigínn An Foclóir Nua Béarla-Gaeilge ar an Déardaoin, 24 Eanáir 2013.
Ar Lean
New English-Irish Dictionary launched by President of Ireland
President Michael D. Higgins launched The New English-Irish Dictionary on Thursday, 24th January 2013.
More

Dlúthdhiosca sean-nóis den scoth le buachan
An tseachtain seo beidh deis iontach ag duine cóip den dlúthdhiosca Ó Chaon Taobh le Mairéad Ní Fhlatharta a bhuachan. Ar Lean
A wonderful sean-nós CD to be won!
This week we are delighted to announce that one lucky subscriber will win three wonderful sean-nós CDs titled Ó Chaon Taobh by Mairéad Ní Fhlatharta. More

Scoil Cheoil ar an mBuailtín
I gceann coicíse cuirfear tús le Scoil Cheoil an Earraigh, féile cheoil thraidisiúnta i mBaile an Fheirtéaraigh i gCorca Dhuibhne, Co. Chiarraí agus leanfaidh na himeachtaí ón 13 - 17 Feabhra 2013. Ar Lean
Scoil Cheoil an Earraigh in the Kerry Gaeltacht
In a fortnight’s time Scoil Cheoil an Earraigh, a traditional music school will be held in Baile an Fheirtéaraigh on the Dingle Peninsula, Co. Kerry with music and festive celebration taking place from 13th -17th February 2013. More

Tionól Niocláis Tóibín 2013

Tá deireadh seachtaine den scoth beartaithe idir cheol, amhránaíocht agus chomhluadar ón 8 go dtí an 10 Feabhra 2013 nuair a bheidh Tionól Niocláis Tóibín ar siúl i nGaeltacht na Rinne i bPort Láirge. Ar Lean
Tionól Niocláis Tóibín 
A wonderful weekend of music and singing in the company of some of Ireland’s finest performers in the Waterford Gaeltacht of Rinn Ó gCuanach during this year’s Tionól Niocláis Tóibín will kick off in two weeks time. More

Cóisir Oíche na Féile Bríde i mBaile Locha Riach
Déanfaidh muintir Gaeilge Locha Riach Oíche na Féile Bríde a cheiliúradh ar an Déardaoin, 31 Eanáir 2013. Ar Lean
Gaeilge Locha Riach celebrate St. Bridget’s Eve
Gaeilge Locha Riach, the local Loughrea Irish language group will celebrate St. Bridget’s Eve with a party on Thursday, 31st January 2013. More

Folúntais / Jobs

Oifigeach Eolais agus Scéimeanna FNT
Bainisteoir Forbartha i bPort Láirge
Aisteoirí Gairmiúla

Cartlann

Nuacht
is Deanai
Feilire

Foluntais

Cursai

Rogha na Seachtaine
IMBOLC 2013


 
Beidh Imbolc á reáchtáil ar 16 Feabhra san Ionad Cultúrtha i mBaile Bhúirne, Co. Chorcaí.


Ar Lean | Read More

Turas na bhFilí 2013

 
Tabharfaidh Turas na bhFilí 2013 aghaidh  ar Chontae Mhaigh Eo ón 17-20 Aibreán 2013.


Ar Lean | Read More
"Is ar scáth a chéile a mhaireann na daoine"
 
Tionólfaidh An Fóram Díospóireachta seimineár dar teideal “Is ar scáth a chéile a mhaireann na daoine” ar 1 agus 2 Márta 2013 i mBaile Átha Cliath
 Ar Lean | Read More
Cartlann

Nuacht
is Deanai
Feilire

Foluntais

Cursai

Rogha na Seachtaine
Foras Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter
[Díliostáil/Unsubscribe]
Foras