Gaelport Ezine
Eolas

Ard-Fheis Shinn Féin i gCill Áirne

Reáchtáladh Ard-Fheis an pháirtí polaitíochta i gCill Airne ag an deireadh seachtaine agus bhí cúrsaí Gaeilge agus Gaeltachta go mór idir chamáin ag comhaltaí a ghlac páirt ann. Ar Lean

Sinn Féin Ard-Fheis in Killarney
It’s been a good week with Sinn Féin with the news that the party is now the second most popular party in the country coupled with the Ard-Fheis in Killarney. More
 

Gradam náisiúnta bronnta ar Fhoilsitheoir Gaeilge

Bronnadh gradam náisiúnta ar an bhfoilsitheoir Gaeilge Colmán Ó Raghallaigh Dé Domhnaigh na seachtaine seo caite sa Leabharlann Náisiúnta i mBaile Átha Cliath. Ar Lean

Mayo Irish language publisher wins national award
Mayo publisher Colmán Ó Raghallaigh was honoured on May 13th in the National Library in Dublin. More
 

Cogar - An tSeirbhís nuachta dhigiteach do lucht raidió na Gaeilge

Tá forbairtí móra beartaithe i mbliana do Cogar, an tseirbhís eolais do chraoltóirí raidió le Gaeilge.  Ar Lean

Cogar - Digital news service for Irish language radio
Cogar, a news service for Irish language broadcasters has been re-launched for 2012 and has brought social media platforms to the core of its communications strategy. More
 

Gnáthlá oibre

Sa tuairisc seo tugann Niamh Ní Chadhla faoi sheirbhísí a lorg trí mheán na Gaeilge ó chomhlachtaí poiblí. Cén toradh a bheidh lena fiosrúcháin? Ar Lean

It happens everyday 
Here Niamh Ní Chadhla reports about her experience looking for Irish language services from public bodies. More

29 Bealtaine - 12 Meitheamh
29 May - 12 June

Twitter Facebook
RSS Youtube
Person Email
An Fáinne
 
Is féidir Fáinne Óir nó Fáinne Airgid a cheannach ag www.fainne.ie.
 Ar Lean | Read More
Féilire 
 
Cuir an pobal ar an eolas faoi chiorcail chomhrá, ranganna Gaeilge, nó imeachtaí Gaeilge eile i do cheantar.  Seol na sonraí ar fad chuig eolas@gaelport.com.
 Ar Lean | Read More

Nuacht na hEarnála / News from the Irish Language Sector

Port an chéimithe ollscoile sa bhliain 2012
Tá an t-am sin den bhliain tagtha arís. Críochnóidh na mílte mac léinn a gcuid scrúduithe ollscoile an tseachtain seo agus déanfar ceiliúradh leanúnach sna seachtainí seo romhainn. Ar Lean
Song of a Recent Graduate
It’s that time of year again.Thousands of students will finish their finals this week only to start a marathon of celebration for weeks to come. More

An Star níos fearr ag gnó as Gaeilge
Is fearr an Star i réimse na margaíochta Gaeilge is léir, mar thug an nuachtán gradam náisiúnta leis ag searmanas bronnta a d’eagraigh Institiúid Mhargaíochta na hÉireann in óstán an Burlington. Ar Lean
Star Newspaper wins Irish language business award
The Star newspaper, long associated with the Mícheal Ó Muircheartaigh  tagline  of ‘Is fearr an Star’, has been recognised for the strength of its Irish language marketing and business strategy at a ceremony held by the Marketing Institute. More

Forbairtí beartaithe do Theach an Phiarsaigh
Táthar ag súil go dtiocfaidh borradh mór faoi thurasóireacht i gConamara le fógra an Aire Gaeltachta Dinny McGinley go bhfuil ionad oidhreachta nua ar na bacáin do Theach an Phiarsaigh i Ros Muc. Ar Lean
Development plans for Teach an Phiarsaigh
New hopes for a boost in Connemara tourism were raised with an announcement by Minister Dinny McGinley that plans are being drawn together for a new heritage centre for Teach an Phiarsaigh, Ros Muc. More

Campaí Samhraidh ar fud na tíre
Is gearr go mbeidh scoileanna ar fud na tíre ag dúnadh don samhradh ach beidh deiseanna ag daltaí óga feabhas a chur ar a gcuid scileanna Gaeilge ag campaí samhraidh ar fud na tíre. Ar Lean
Nationwide Irish Language summer camps
Schools all over the country will soon close for the summer but students will have plenty of opportunities to improve their Irish at summer camps all over the country. More

Tionól Gaeltachta ar an mBuailtín
Is i nGaeltacht Chorca Dhuibhne in iarthar Chiarraí a bheidh Tionól Gaeltachta Chonradh na Gaeilge i mbliana. Ar Lean
Tionól Gaeltachta to visit West Kerry
This year’s Tionól na Gaeltachta will take place in the scenic Gaeltacht of Corca Dhuibhne in west Kerry from 5th-8th July 2012. More

Cá bhfuil an Obair?
Is tráthúil ar fad téama an chláir raidió,’ Cá bhfuil an Obair’, sraith nua  ina bpléifear deiseanna oibre in earnáil na Gaeilge. Ar Lean 
Cá bhfuil an Obair?
Cá bhfuil an obair or Where is the work is the theme of a new radio series examining employment opportunities within the Irish language sector. More

Féile Scríbhneoirí Lios Tuathail 2012
Beidh Féile Scríbhneoirí Lios Tuathail ar siúl i gCiarraí ón 30 Bealtaine – 3 Meitheamh 2012.
Ar Lean
Listowel Writer's Week 2012
Listowel Writer’s Week will take place in Co. Kerry from 30th May – 3rd June 2012. More

Dlúthdhiosca úr le Saileog Ní Cheannabháin le buachan
Seoladh dlúthdhiosca úr leis an amhránaí sean-nóis Saileog Ní Cheannabháin le déanaí dar teideal ‘i bhfíor-dheiriú oidhche’. Ar Lean
Saileog Ní Cheannabháin new CD to be won 
Win a copy of the new cd ‘i bhfíor-dheiriú oidhche’ by young sean-nós star Saileog Ní Cheannabháin. More

Ag Ceiliúradh Colm Cille sa Ghleann
Déanfar comóradh ar oidhreacht Naomh Colm Cille le linn féile mhór i nGleann Cholm Cille in iar-dheisceart Thír Chonaill ón 1-4 Meitheamh 2012. Ar Lean
Celebrating Colm Cille in the Glen
The heritage of Saint Columba will be celebrated in the Gaeltacht village of Gleann Colm Cille in South West Donegal this forthcoming weekend. More

Siamsaíocht agus amhránaíocht sean-nóis sa phríomhchathair
Beidh an t-amhránaí sean-nós Antaine Ó Farachán ar stáitse san ardchathair i dtigh tábhairne an Cobblestone i mBaile Átha Cliath ar 05 Meitheamh. Ar Lean
Sean-nós in the Capital
Antaine Ó Faracháin, a renowned  traditional singer in both the Irish and English languages will join an impressive line up of top traditional music talent in the Cobblestone bar in Smithfield in Dublin on Tuesday 5th June 2012. More

Imeachtaí sa Pobal / Upcoming Events

3 Bealtaine 2012 - 31 Bealtaine 2012: Taispeántas Ealaíne i mBaile Mhúirne
3 May 2012 - 31 May 2012: Baile Mhúirne hosts Art Exhibition

1 Meitheamh 2012 - 1 Meitheamh 2012: Tunes in the Church ar ais arís
1 June 2012 - 1 June 2012: Tunes in the Church returns this summer
 
8 Meitheamh 2012 - 10 Meitheamh 2012: Féile na nÉireannach i mBostún
8 June 2012 - 10 June 2012: Boston Irish Festival 2012

8 Meitheamh 2012 - 10 Meitheamh 2012: Féile Cheol Tíre Wimborne 2012
8 June 2012 - 10 June 2012: Wimborne Folk Festival 2012

Cúrsaí / Ranganna ar Gaelport.com
 
Cúrsaí oiliúna ar fáil in Éirinn agus thar sáile do dhaoine a bhfuil spéis acu díriú ar an nGaeilge.
 Ar Lean | Read More
Cogar! ar Facebook agus Twitter
 
Tá an tseirbhís nuachta seo do chraoltóirí raidió le Gaeilge ar fáil ar Facebook agus Twitter.
 Ar Lean | Read More
Folúntais agus deiseanna fostaíochta
 
Cur síos cuimsitheach ar na folúntais Ghaeilge agus na folúntais in earnáil na Gaeilge in Éirinn agus thar lear.
 Ar Lean | Read More
Cartlann

Nuacht
is Deanai
Feilire

Foluntais

Cursai

Rogha na Seachtaine
Foras Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter
[Díliostáil/Unsubscribe]
Foras