Gaelport Ezine
Eolas

Agóid náisiúnta ar chás na scoileanna beaga

Beidh na mílte ag bailiú le chéile ar fud na tíre an tseachtain seo in aghaidh na gciorruithe a beartaíodh maidir leis na scoileanna beaga sa Bhuiséad ag deireadh 2012. Ar Lean

National protest to protect small schools
Thousands of people will gather around the country this week in opposition to the cuts to small schools proposed in December’s Budget. More

Eagraíochtaí Gaeilge slán go dtí Meitheamh 2013

In Inis Ceithleann  ar lá Fhéile Vailintín, thug an Chomhairle Aireachta Thuaidh-Theas treoir d'Fhoras na Gaeilge go leanfaí ag cur maoiniú eatramhach ar fáil do na heagrais bhunmhaoininthe Ghaeilge suas go dtí an 30 Meitheamh 2013. Ar Lean

Irish organisations funding secure
Last week Ministers of  the North South Ministerial Council met and instructed Foras na Gaeilge to provide funding for Irish language organisations until June 30th 2013. More

Duaiseanna Speisialta Ghlór na nGael fógartha

Ba le linn chlár sceitimíneach SBB Tráthnóna ar 10 Feabhra a fógraíodh torthaí dhuaiseanna speisialta Ghlór na nGael 2011. Ar Lean

Glór na nGael special prizes announced on Raidió na Gaeltachta
The results of the Glór na nGael special prizes 2011 were announced on SBB Tráthnóna on 10 February. More

Léiriúcháin Ghaeilge san iomaíocht ag Féile na Meán Ceilteach

Tá Féile na Meán Ceilteach ar cheann de bhuaicphointí na bliana do chraoltóirí agus lucht na meán ó na tíortha Ceilteacha go léir. Fógraíodh  le déanaí gearrliosta na gcraoltóirí a bheidh san iomaíocht do na duaiseanna a mbronnfar i nDoire ón 18 - 20 Aibreán 2012. Ar Lean

Celtic Media ‘Oscars’ shortlist announced
Irish language productions will compete with their Celtic counterparts for glory at this year’s  Celtic Media Festival  which takes place in Derry from April 18th - 20th. More

21 Feabhra - 06 Márta 2012

Twitter Facebook
RSS Youtube
Person Email
An Fáinne
 
Is féidir Fáinne Óir nó Fáinne Airgid a cheannach ag www.fainne.ie.
 Ar Lean | Read More
Féilire 
 
Cuir an pobal ar an eolas faoi chiorcail chomhrá, ranganna Gaeilge, nó imeachtaí Gaeilge eile i do cheantar.  Seol na sonraí ar fad chuig eolas@gaelport.com.
 Ar Lean | Read More
Seisiún Comhairliúcháin 
 
Reáchtálfar seisiún comhairliúcháin faoin tSamhail Nua Mhaoinithe atá beartaithe ag Foras na Gaeilge do na heagrais Ghaeilge ar an Satharn seo chugainn, 25 Feabhra i Má Nuad.  
 Ar Lean | Read More

Nuacht na hEarnála/News from the Irish Lanuage Sector

Cúrsa nua  in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
An bhfuil mar sprioc agat obair in institiúidí an Aontais Eorpaigh, institiúidí aistriúcháin nó  tabhairt faoi phost eile i ngairm na teanga Ar Lean
New MA course offered in Galway
Are you interested in working with the institutions of the European Union or in the translation industry or doing any type of work with the Irish language? More

Leabhair ghleoite foilsithe ag An Gúm le buachan
An tseachtain seo, beidh deis iontach ag duine sraith leabhar gleoite do ghasúir atá foilsithe ag An Gúm a bhuachan. Ar Lean
An Gúm’s children’s books to be won!
This week one lucky subscriber will win a series of four children’s books which were published by An Gúm. More

Bewley’s @ 6 – Doimnic & Griogair ar stáitse 
Beidh neart amhrán ó Chuige Uladh agus Albain le cloisteáil in amharclann Bewley’s  ar Shráid Grafton ar an Máirt, 13 Márta áit a mbeidh na hamhránaithe clúiteacha Doimnic Mac Giolla Bhríde agus Griogair Labhruidh ar stáitse ar an oíche. Ar Lean
Bewley’s @ 6 – Doimnic & Griogair 
An evening gathering with Gael Linn in the Capital city. More

Love Matters – Scéal Grá Dílseora
Don chéad uair riamh i ndrámaíocht na Gaeilge,  beidh léargas ar an teannas agus ar an gcoimhlint a bhíonn ann i measc dílseoirí i mBéal Feirste á léiriú i  ndráma Gaeilge  nuascríofa dar teideal, ‘Love Matters’. Ar Lean
Love Matters – A Loyalist’s love story
A new play focusing  on love and loss within a staunch Loyalist  community in Belfast will be staged for the first time as Gaeilge at Dublin’s Project Theatre in March. More

Deis do scríbhneoirí Gaeilge
Tá cuireadh tugtha ag  Áras na Scríbhneoirí do scríbhneoirí na Gaeilge páirt a ghlacadh in ócáid ar leith a bheidh ar siúl mar chuid den tsraith, The Lonely Voice, Short Story Introductions. Ar Lean
Opportunity for Irish Language writers
Áras na Scríbhneoirí invites Irish language short story writers to take part in a the new series of public events, The Lonely Voice, Short Story Introductions. More

Gael-fachtóir
Tá an Gael-Fachtóir ag teacht! Beidh seó talainne do dhaoine óga á reáchtáil ag an eagraíocht óige Feachtas i Halla Fhoras na Gaeilge i mBaile Átha Cliath ar an 8 Márta. Ar Lean
Gael-factor
Have you got the G-factor. Irish language youth organisation, Feachtas is now looking for appilcations for a new show which will showcase the cream of Irish language talent in Dublin on March 8th. More
Fógraí, Spriocdhátaí agus Deiseanna/ Deadlines, Dates and Opportunities

25 Feabhra Seisiún Comhairliúcháin faoin tSamhail Nua Mhaoinithe (Má Nuad) /
Public Consultation Event on New Funding Model (Maynooth)

22-26 Feabhra - Éigse an Spidéil 2012 / Festival in An Spidéal Co. Galway

05 Márta 2012 - Scoil Earraigh don Phleanáil Teanga  / Language Planning Symposium

05 Márta - 17 Márta - Seachtain na GaeilgeSeachtain na Gaeilge 

Comórtas Filíochta an Choirnéil Eoghain Uí Néill
 
Tá Comórtas Uí Néill oscailte le haghaidh iarratais agus is é 16 Márta 2012 an spriocdháta d’iontrálacha
 Ar Lean | Read More
Buntáiste Breise na Gaeilge 2012
 
Beidh an seimineár “Buntáiste Breise na Gaeilge” á reáchtáil in ionaid éagsúla timpeall na tíre.
 Ar Lean | Read More
Máirt Inide - Oideas do phancóga
 
Agus Máirt Inide buailte linn, féach thíos oideas simplí chun pancóga deasa milse a ullmhú.
 Ar Lean | Read More
Cartlann

Nuacht
is Deanai
Feilire

Foluntais

Cursai

Rogha na Seachtaine
Foras Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter
[Díliostáil/Unsubscribe]
Foras