Gaelport Ezine
Eolas
Priomhscéalta


Saineolas Idirnáisiúnta á sholáthar ag Tóstal na Gaeilge 2012
Ar 14 Eanáir pléifidh saineolaithe idirnáisiúnta na bealaí ar féidir
stádas na Gaeilge a threisiú tríd an Athbhreithniú ar an Acht Teanga. Ar LeanDeireadh ré na scéimeanna teanga
Tá breis agus 60 comhlacht poiblí fós ag feitheamh ar scéimeanna a
aontú leis an Roinn tar éis gur imigh roinnt dá scéimeanna in éag suas le cúig bliana ó shin- Oifig an Ombudsman ina measc. Ar Lean


Imní na scoileanna beaga agus Gaeltachta
Léirigh muintir na Gaeltachta fearg  agus imní mar gheall ar thodhchaí na scoileanna Gaeltachta ag sraith de chruinnithe a reáchtáladh sna ceantair Ghaeltachta an tseachtain seo. Ar Lean


Buaiceanna na Bliana 2011
Súil siar ar roinnt de bhuaicphointí na bliana do Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge. Ar Lean

Mí na Nollag 2011
Seolaigí bhur scéalta chuig eolas@gaelport.com
Send your news stories and images to eolas@gaelport.com

Twitter Facebook
RSS Youtube
Person Email
An bhfuil Fáinne uait?
 

Is féidir Fáinne Óir nó Fáinne Airgid a cheannach ag
www.fainne.ie.  

Tá lascaine ar fáil d'orduithe de 25 suaitheantas nó níos mó.
 Ar Lean | Read More
Nuacht na hEarnála

Nollaig Bhán- ar taifead as Gaeilge anois

Cré na Kindle- Cré na Cille anois ar fáil ar Kindle


Cohórt áirithe sa státchóras atá ag iarraidh fáil réidh le hOifig an Choimisinéara- Ó Cuív

Spriocdháta do na scrúduithe TEG ag druidim linn


Is é an ceannaí moch a dheánann an margadh- tairiscint speisialta ó Chonradh na Gaeilge do ranganna Gaeilge

Spraoi-Spórt, clár nuálach do pháistí óga seolta ag Altram


Gaeilge gan stró, lámhleabhar nua d'fhoghlaimeoirí seolta

Abair leat, an líonra sóisialta nua


Ag tógáil páistí le Gaeilge- cruinniú poiblí le reáchtáil in Indreabhán Déardaoin 15 Nollaig


Lá eolais d'ealaíontóirí maidir le Doire Cathair Chultúir 2013


Fógraí, spriocdhátaí agus deiseanna/ Deadlines, Dates and Opportunities


Ranganna Gaeilge ar fud na tíre!

Iarratas ar Aighneachtaí: Dréachtscéim Teanga le hullmhú ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige


Athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003
Suirbhé agus Aighneachtaí/ Official submssions and public survey
Spriocdhata: 31 Eanáir 2012


Roinnt de na folúntais atá fógartha ar Gaelport.com:

Rúnaithe ilteangacha á lorg ag an Aontas Eorpach


Stiúrthóirí á lorg ag Greásán na Meán

Fís-iriseoir agus léiritheoir á lorg ag Below the Radar media
  agus go leor eile!
Aon scéal agat?
 
Scaipfear an chéad ríomhiris ar 10 Eanáir.Seol scéalta agus fógraí chuig eolas@gaelport.com.


Ar Lean | Read More

Físeán na Coicíse
 
Tá an físeán seo go mór i mbéal an phobail le seachtain anuas-Party Rock' as Gaeilge! Ar Lean | Read More 
Comórtas
 
Deireadh seachtaine do bheirt ag Féile Pan Cheilteach 2012 le buachan 


 Ar Lean | Read More
Cartlann

Nuacht
is Déanaí
Féilire

Folúntais

Cúrsaí

Rogha na Seachtaine 
Foras Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter
[Díliostáil/Unsubscribe]
Foras