Gaelport Ezine
Eolas

Príomhscéalta / Main News

 

Uachtarán Nua ar Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge

Cúis áthais do Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge a fhógairt go bhfuil Deirbhile Nic Craith ceaptha anois ina hUachtarán ar an gComhdháil. Ar Lean

An Chomhdháil announces new President 
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge are delighted to announce the appointment of Deirbhile Nic Craith to the position of President, with immediate effect. More

‘Ísliú céime don Ghaeilge’: dúnadh Chúirt an Spidéil

Tá Teach na Cúirte sa Spidéal le dúnadh ar an gcéad lá de mhí Mheán Fómhair 2013 leis na cásanna deireanacha á gcloisteáil ag deireadh mhí Iúil 2013. Ar Lean

The closure of District Court Area of An Spidéal: a blow for the Irish language
The District Court Area of An Spidéal is to close from September 1st 2013, with the last sitting to take place at end of July 2013. More

Liosta feithimh ag méadú go sciobtha don Chomhdháil Idirnáisiúnta ar Chearta Teanga

Tá sé deimhnithe ag Oifig an Choimisinéara Teanga go bhfuil clárú dúnta don Chomhdháil Idirnáisiúnta ar Chearta Teanga a bheidh ar siúl idir 23 agus 25 Bealtaine. Ar Lean

Waiting list growing for International Conference on Language Rights

The Office of An Coimisinéir Teanga has confirmed that registration for the International Conference on Language Rights taking place between 23 and 25 May has closed. More

Ard-cheiliúradh déanta ar na meáin Ghaeilge ag Gradaim Chumarsáide an Oireachtais

Bhí atmaisféar den scoth le haireachtáil in Óstán Galway Bay Dé hAoine seo caite ag Gradaim Chumarsáide an Oireachtais inar tugadh aitheantas d’ardchaighdeán craoltóireachta trí mheán na Gaeilge le dhá mhí dhéag anuas.
Ar Lean

Gradaim Chumarsáide an Oireachtais highlights achievements in Irish language media
There was a warm atmosphere of celebration at the Galway Bay Hotel last Friday at Gradaim Chumarsáide an Oireachtais where the highest standard of Irish language broadcasting over the last 12 months was recognised. More

21 Bealtaine - 4 Meitheamh 2013

Twitter Facebook
RSS Youtube
Person Email
An Fáinne
 
Is féidir Fáinne Óir nó Fáinne Airgid a cheannach ag www.fainne.ie.
 Ar Lean | Read More
Nuacht na hEarnála / News from the Irish Language Voluntary Sector

Athdhréachtú ar cheantair phleanála teanga fógartha ag an Roinn EOG
Beagán sa bhreis ar bhliain ó shin, ar an 26 Aibreán 2012, d’fhógair an tAire Stáit don Ghaeltacht, Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D., go raibh tús á chur le próiseas pleanála teanga sa Ghaeltacht.
Ar Lean
Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht refines language planning areas
Just over one year ago, on 26 April 2012, Minister of State for the Gaeltacht, Dinny McGinley T.D., announced the beginning of a Language Planning Process for the Gaeltacht.
More

An Tionól Gaeltachta 2013
Is ar oileán Árainn Mhór atá suite trí mhíle amach ó chósta Thír Chonaill a bheidh An Tionól Gaeltachta arna eagrú ag Conradh na Gaeilge agus tá meascán mór d'imeachtaí beartaithe don deireadh seachtaine.
Ar Lean
The 2013 Tionól Gaeltachta
This year’s Tionól Gaeltachta which is organised by Conradh na Gaeilge will take place in the scenic Island of Arainn Mhór of the west coast of Donegal from 4th-7th July 2013.
More

Scéimeanna traenála á gcur ar fáil ag an gCiste Craoltóireachta Gaeilge
Tá an Ciste Craoltóireachta Gaeilge de chuid Northern Irish Screen ag lorg cainteoirí Gaeilge líofa le bheith rannpháirteach i scéimeanna éagsúla traenála teilifíse.
Ar Lean
Fluent Irish speakers sought for ILBF Television Training Schemes
The Irish Language Broadcast Fund is seeking applications from fluent Irish speakers for its various training schemes which are due to run from September 2013 to August 2014.
More

Oireachtas Cheanada le ceiliúradh den tríú bliain as a chéile
Déanfar ceiliúradh idirnáisiúnta ar chultúr na hÉireann ag Oireachtas na Gaeilge i gCeanada ag deireadh na míosa seo chugainn le neart imeachtaí Gaeilge agus Gaeltachta á reáchtáil ón Aoine, 28 Bealtaine go dtí an Domhnach, 30 Meitheamh 2013.
Ar Lean
Oireachtas Cheanada to celebrate its third year running
Irish culture will be celebrated internationally at Oireachtas Cheanada in Otario in Canada at the end of next month.
More

Ros na Rún ar thóir réalta teilifíse úra
Tá Ros na Rún ag cuardach aisteoirí nua, idir fhir is mná, a bhfuil Gaeilge acu.
Ar Lean
Ros na Rún in the pursuit of the next big star
Ros na Rún are looking for new male and female Irish speaking actors.
More

Ceardlanna físealaíona trí Ghaeilge á reáchtáil ag 'Cló: Ceardlann na gCnoc'
Tá sé i gceist ag 'Cló: Ceardlann na gCnoc' ceardlanna físealaíona a reáchtáil mar chuid den Scoil Samhraidh idirnáisiúnta i mbliana.
Ar Lean
Visual Art and Media Workshops through Irish
'Cló Ceardlann na gCnoc' are providing visual art and media workshops as part of their fourth International Summer School.
More

Deis d’fhoghlaimeoirí Gaeilge teastas TEG a bhaint amach 
Tá Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) and Oideas Gael ag teacht le chéile chun deis a tabhairt d’fhoghlaimeoirí Gaeilge aitheantas a fháil ar a gcuid oibre agus iad ag freastal ar chúrsaí Oideas Gael an samhradh seo.
Ar Lean
Opportunity for Irish learners to achieve TEG qualifcation
The European Certificate in Irish (TEG) and Oideas Gael are coming together to give Irish students the opportunity to get recognition for their work whilst attending Oideas Gael courses this summer.
More

Comórtas: An leabhar 'An tSochtheangeolaíocht: Feidhm agus Tuairisc' le buachan
An tseachtain seo beidh an leabhar An tSochtheangeolaíocht: Feidhm agus Tuairisc a d’fhoilsigh Cois Life le bronnadh ar dhuine amháin, níl ort ach an cheist shimplí seo ag deireadh an ailt a fhreagairt chun a bheith san iomaíocht don duais.
Ar Lean
Win a copy of the book An tSochtheangeolaíocht: Feidhm agus Tuairisc 
This week one lucky reader can win a copy of the new book An tSochtheangeolaíocht: Feidhm agus Tuairisc published by Cois Life.
More

Comhar Óg amuigh ar na seilfeanna anois
Foilsíodh an dara heagrán de ‘Comhar Óg’, iris don aos óg de chuid ‘Comhar’ an tseachtain seo caite.
Ar Lean
Comhar Óg is on the shelves now
The second edition of ‘Comhar Óg’, the youth magazine of ‘Comhar’ is to be published this week.
More

Slua mór i láthair ag oscailt Ghaelscoil an Chuilinn
Osclaíodh Gaelscoil an Chuilinn go h-oifigiúil in Iarthar Bhaile Átha Cliath Dé Sathairn seo caite, 18 Bealtaine.
Ar Lean
Gaelscoil an Chuilinn opening attracts large crowd
Gaelscoil an Chuilinn was officially opened in West Dublin last Saturday, 18 May.
More

Bewley’s @ 6 Ciarán Ó Gealbháin & Dónal Clancy
Beidh fuaim bhinn an ghiotáir mar aon le hamhráin ó Ghaeltacht na nDéise le cloisteáil in amharclann Bewley’s  ar Shráid Grafton ar an Máirt, 28 Bealtaine.
Ar Lean
An evening gathering with Gael Linn in the Capital city
As a wonderful finish to its series of evening concerts in the Capital city Gael Linn will host a magical evening of music and song from the Waterford Gaeltacht in Bewley’s café Theatre in the heart of Dublin city.
More

Folúntais / Jobs

Bainisteoir Léiriúcháin - TG4

Oifigeach Oideachais - CNCM

Oifigeach an Chiste Craoltóireachta Gaeilge

Aistritheoir - Grád III

Bainisteoir Imeachta - Rith 2014

Scríbhneoir Cónaithe

Cartlann

Nuacht
is Deanai
Feilire

Foluntais

Cursai

Rogha na Seachtaine
Scéim deontais don Ghaeilge thar lear
 
Tá scéim úr fógartha ag Glór na nGael a bhronnfaidh suas go €500 ar thograí Gaeilge idirnáisiúnta.

Ar Lean | Read More

BunGhaeilge ar fáil mar aip d’fhóin chliste
 
Sheol FNT aip nua bunaithe ar leabhar frásaí, ‘BunGhaeilge’ ar an gCéadaoin, 15 Bealtaine 2013.
 Ar Lean | Read More
Féile Scríbhneoirí Átha Cliath 2013
 
Beidh Féile Scríbhneoirí Átha Cliath ar siúl i mBaile Átha Cliath ón 20-26 Bealtaine 2013. 
 Ar Lean | Read More
Cartlann

Nuacht
is Deanai
Feilire

Foluntais

Cursai

Rogha na Seachtaine
Foras Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter
[Díliostáil/Unsubscribe]
Foras