Priomhscéalta

Coicís eile ag Foinse? 
Seachtain éideimhin a bhí ann don nuachtán Foinse agus ní fios go fóill cad atá i ndán don nuachtán amach anseo. Ar Lean

An Ghaeilge sna scrúduithe
Des Bishop agus stair na Gaeilge; ba iad seo an dá ghné is conspóidí faoi na scrúduithe stáit i mbliana. Ar Lean

Cruinniú Stairiúil Gaeloideachais
Tháinig ceannairí ó eagraíochtaí gaeloideachais thuaidh agus theas le chéile le Coiste Seasta ar an nGaeloideachas a bhunú le déanaí.  Ar Lean

Scéim an Fháinne molta ag Ruane 
Tá béim curtha ag an Aire Oideachais ó Thuaidh, Caitríona Ruane ar an tábhacht a bhaineann leis an deis a thabhairt do dhaoine óga teanga eile a fhoghlaim sa scoil. Ar Lean

Spriocdháta Liteartha ag druidim linn
Bronnadh an dá dhuais is mó i saol liteartha na Gaeilge ar Ré Ó Laighléis agus Darach Ó Scólaí anuraidh ach cé a bheidh san iomaíocht don Ghradam Reics Carlo agus Gradam Uí Shúilleabháin i mbliana?  Ar Lean

Nuacht Eile

Muintir an Spidéil míshásta le pobalbhreith i mBéarla. 
Ní mó ná sásta a bhí muintir an Spidéil ar lá an toghcháin mar gur trí mheán an Bhéarla amháin a thug an comhlacht Lansdowne Market Research faoi phobalbhreith. Ar Lean

Blas Eorpach Ar Chamchuairt an Chonartha
Beidh Conradh na Gaeilge ag cur daoine óga ar an eolas faoina gcearta teanga sa bhaile agus san Eoraip.  Ar Lean
 
Ceistneoir ar Mheon an phobail i leith an Fháinne
Is siombail é An Fáinne ar an nasc atá agat leis an nGaeilge.  Caitear An Fáinne mar chomhartha go bhfuil Gaeilge agat agus go bhfuil tú toilteanach í a labhairt.  Ar Lean

Údar an Amhráin
I láthair na huaire tá  sraith 13 pháirt a scrúdaíonn an cúlra agus na traidisiúin atá ag réimse amhrán Gaeilge á chraoladh ar RTÉ Raidió a hAon. Ar Lean

Ticéid do Kíla le buachan
Lonnaithe ar imeall Ghaeltacht Uíbh Rathaigh, reáchtálfar Féile na Gréine sa Choireáin i gcontae Chiarraí le linn ghrianstad an tsamhraidh idir an 21-23 Meitheamh i mbliana.  Ar Lean

1,2000 dalta bunscoile ag Scríobh Leabhar
Mar chuid de thionscadal ‘Scríobh Leabhar’ na bliana seo, atá eagraithe ag Foras na Gaeilge, tá céimeanna móra glactha ag beagnach 1,200 dalta bunscoile i dTuaisceart Éireann, áit ar inis agus ar fhoilsigh siad a scéalta féin.  Ar Lean

Dhá Naíolann nua ceadaithe ag an Aire Ruane 
Tá dhá naíolann lán-Ghaeilge nua ceadaithe ag an Aire Oideachais do Thuaisceart Éireann, Caitríona Ruane do Ghaelscoil Éadain Mhóir, Doire agus Bunscoil na mBráithre Críostaí in Ard Mhacha. Ar Lean

Féile na Gréine
Beidh Féile na Gréine, féile ealaíne a bhfuil clár cuimsitheach de cheol, filíocht agus drámaíocht aici ar siúl ón 21 - 23 Meitheamh ar An gCoireán i gContae Chiarraí i mbliana.
Ar Lean

Cruinniú á eagrú do ghrúpaí Gaeilge sa Bhreatain

Tá Glór na nGael le cruinniú oibre a reáchtáil do ghrúpaí Gaeilge atá ag feidhmiú sa Bhreatain.  Ar Lean

Fógraí Poiblí

Dréachtscéim á hullmhú ag an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta.  Ar Lean

Dréachtscéim á hullmhú ag An gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, do 2009-2011
 

Tionól Chonradh na Gaeilge in Iarthar Dhuibhneach 

Imleabhar 3, Eagrán 007


AróConnect
Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

[Díliostáil/Unsubscribe]