Priomhscéalta/Top Stories

Tóstal na Gaeilge 2010
Fógraíodh inniu go mbeidh scoth na gcainteoirí ag díriú isteach ar cheisteanna móra na Gaeilge ag An Tóstal i mbliana,  an tOllamh Colin Williams, an Dr. Conchúr Ó Giollagáin agus an Dr. Brian Ó Curnáin ina measc. Ar Lean

Tóstal na Gaeilge 2010
The keynote speakers of An Tóstal 2010 were announced today. Prof. Colin Williams, Dr. Conchúr Ó Giollagáin and Dr. Brian Ó Curnáin will disuss some of  the major issues facing the Irish language at the 2 day event. More

'Gaelscéal'ag earcú Foirne
Tá fógartha ag ‘Gaelscéal’ gur ceapadh Trevor Ó Clochartaigh mar Bhainisteoir Tionscadail ar an nuachtán agus go bhfuil siad anois ag earcú foirne. Ar Lean

'Gaelscéal' now Recruiting
‘Gaelscéal’ have announced that Trevor Ó Clochartaigh has been appointed as Project Manager to the newspaper and that the newspaper is now recruiting staff. More

Scoil Earraigh don Phleanáil Teanga
Tugann Ollscoil na hÉireann Gaillimh cuireadh dóibh siúd ar spéis leo an phleanáil teanga  freastal ar Scoil Earraigh don Phleanáil Teanga a bheidh á reáchtáil mí Feabhra na bliana seo Ar Lean

NUIG Language Planning Symposium
The National University of Ireland, Galway is hosting a Spring Symposium on Language Planning this February, aimed at those who have an interest in and the challenges posed to this diversity in various language communities. More

Nós* Mag Abú!
Tá athruithe móra ar na bacáin don iris Ghaeilge Nós* agus tá  foireann dheonach na hirise ag súil le
bliain bhisiúil  bhríomhar sa bhliain 2010. Ar Lean

Nós* Mag Abú!
Major changes are in the pipeline for Irish language magazine Nós* mag and the magazine’s voluntary staff is hoping that the year ahead will prove to be a productive and successful one for the magazine. More

An Chéad Chéim eile
Foilsíodh é ar an 26 Samhain agus anois nach mór dhá mhí ina dhiaidh sin,  beidh an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge á plé os comhair Comhchoiste Dála ar an 20 Eanáir. 
Ar Lean

Next Step for Strategy
It was published on 26th November and almost 2 months later the 20 year Strategy for the Irish language will be discussed by a Dáil Joint Committee on 20th January next. More

Nuacht Eile/Other News

Roghnaigh an Ghaeilge!
Mura bhfuil dea-rún na hathbhliana roghnaithe go fóill agat, d’fhéadfá béim a chur ar úsáid a bhaint as do chuid Gaeilge i mbliana.  Ar Lean
Choose Irish!
If you have not chosen your new year’s resolution yet, why not consider choosing to use your Irish as a great way to start off the new year. More

Conradh irise an Fhorais bronnta ar Beo.ie
Fógraíodh roimh an Nollaig gur bronnadh an conradh a bhí á thairiscint ag Foras na Gaeilge d’iris idirlín Gaeilge ar Oideas Gael. Ar Lean 

Magazine Contract awarded to Beo.ie
Foras na Gaeilge announced before Christmas that Oideas Gael won the tender for a contract to provide an online Irish language magazine. More 

Bígí ullamh do Sheachtain na Gaeilge
Níl mórán ama fágtha go dtí go mbeidh ceann de phríomhimeachtaí na tíre faoi lán seoil agus muintir na tíre ag ceiliúradh ár dteanga dhúchais. Ar Lean
Preparations for Seachtain na Gaeilge underway 
It's not long now until one of the Nation's primary festivals will be in full swing.
More

Dhá leabhar úr leis An Gúm le buachan!
Agus an bhliain nua anseo tugann foireann Gaelport deis do dhuine amuigh ansin a gcuid láimh a fháil ar dhá leabhar gleoite do phaistí atá foilsithe ag An Gúm. Ar Lean 
Two New Children’s Books by An Gúm to be won!
This week Gaelport readers are in with the chance to get their hands on two wonderful Children’s books published by An Gúm. More

Rith 2010 - Obair Dheonach
Tá an t-am ag druidim linn go mbeidh lucht tacaíochta na Gaeilge ag rith ar fud na tíre do Rith2010 agus bíonn Rith 2010 i gcónaí ag lorg oibrithe deonacha. Ar Lean
Rith 2010 – Interested in volunteering?
This year’s much anticipated Rith2010 is fast approaching and there is still time for members of the public to give a helping hand in organising the event. More

Buntáiste Breise na Gaeilge i gCo. Mhaigh Eo
Beidh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ag eagrú seimineáir darb ainm ‘Buntáiste Breise na Gaeilge’ do dhaoine óga i gCaisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo ar 21 Eanáir 2010.
Ar Lean
'Buntáiste Breise na Gaeilge' comes to Mayo
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge will organise a seminar in the in Castlebar on Thursday, 21st January 20109, focusing on  the advantages which the Irish language affords young people. More 
 

Fógraí Poibli/Public Notices

Ciorcal Comhrá Cois Teallaigh 
Comhdháil Conversational Circle

Bewleys@6
Bewleys@6

Aighneachtaí á lorg ag An Roinn Iompair
Department of Transport seeks submissions

Imleabhar 3, Eagrán 20


Volume 3, Edition 20
 


AróConnect
Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

[Díliostáil/Unsubscribe]