Priomhscéalta

Tapaigh an deis!
Cuirfear an bhailchríoch ar na hullmhúcháin go luath i gcomhair Thóstal na Gaeilge  a bheidh ar siúl  ar an Aoine agus an Satharn, 26 agus 27 Feabhra sa Salthill Hotel, Gaillimh. Ar Lean

Turas Gaeltachta don gComhchoiste Oireachtais
Beidh toscaireacht de chuid an Chomhchoiste Oireachtais um Ghnóthaí Ealaíon, Spóirt, Turasóireachta, Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta ag tionól cruinnithe le heagraíochtaí Gaeltachta Dé hAoine. Ar Lean

Dara Téarma don Choimisnéir Glacadh d’aon ghuth le rún sa Dáil agus sa Seanad ar an 18 Feabhra,  go ndéanfar an Coimisinéir Teanga, an tUasal Seán Ó Cuirreáin a athcheapadh sa phost. Ar Lean

Aitheantas ar bith do Ghaelscoileanna nua
Tá díomá léirithe ag  GAELSCOILEANNA TEO agus ag Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge faoin gcinneadh a d’fhógair an Roinn Oideachais an tseachtain seo caite,gan aitheantas a thabhairt do ghaelscoileanna nua i mbliana.Ar Lean

36 post le cruthú sa Ghaeltacht
D'fhógair an tAire Éamon Ó Cuív T.D., inné gur cheadaigh an Rialtais cúnamh infheistíochta de €781,250 a thabhairt do Gal Ard Teoranta, gnó báicéireachta agus milseogra atá lonnaithe in Ard an Ratha, Co. Dhún na nGall. Ar Lean

An Féidir Liom Cabhrú Leat?
Ar mhaith leat do thuairim a léiriú faoi na seirbhísí a chuireann comhlachtaí poiblí ar fáil trí Ghaeilge? An bhfuil mearbhall ort conas tabhairt faoi aighneacht a scríobh? Ar Lean

Nuacht Eile

Comórtas Filíochta- Comórtas Uí Néill 2010
Anois teacht an Earraigh, beidh an lá dul chun síneadh agus ní hamháin sin,  beidh ár gcairde na filí Albanacha ag teacht chun cuairte againn arís go luath. Ar Lean

Gradam Idirlín  bronnta ar COGG.ie

Bhí lúcháir ar fheidhmeannaigh agus ar  fhoireann bhainistíochta na Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) nuair a fógraíodh gur bhuaigh láithreán gréasáin na Comhairle, gradam idirlín mór le rá le déanaí. Ar Lean

Seoladh Náisiúnta Sheachtain na Gaeilge
Beidh Aoibhinn Ní Shúilleabháin & Danny O’ Reilly i láthair chun Seachtain na Gaeilge a sheoladh go hoifigiúil ar an gCéadaoin, 3 Márta 2010 ag 6.30i.n. ag an Button Factory, Barra an Teampaill, Baile Átha Cliath 2.  Ar Lean

Gradam  Sheosaimh Uí Ógartaigh  le Fógairt Amárach

Bronnfaidh an tAire Éamonn Ó Cuív TD, an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh ar an mbuaiteoir sa Pavilion Suite in Óstán an Glenlo Abbey Déardaoin ar 25 Feabhra  2010 ag 6.30i.n. Ar Lean

Ionsaithe ríomhaireachta as Gaeilge
De réir dealraimh, tá bradaithe ríomhaireachta anois ag díriú ar chainteoirí Gaeilge nuair a bhíonn siad ag cur turscair nó Spam amach chuig seoltaí ríomhphoist in Éirinn. Ar Lean

Ar an mbóthar le Raidió Rí Rá 
An bhfuil spéis agat sa chraoltóireacht agus sa Ghaeilge? Más ea, b’fhéidir go mbeadh spéis agat a bheith i lár an aonaigh i bhfeachtas nua Raidió Rí Rá agus é ar tí dul beo ar FM i gceann cúpla seachtaine. Ar Lean

Dlúthdhiosca le John Spillane le buachan!
An tseachtain seo beidh foireann Gaelport ag tabhairt deise do bheirt bhuaiteoirí cóip den  dlúthdhiosca ‘More Songs we Learned at School’ leis an gceoltóir clúiteach as Co. Chorcaí John Spillane a bhuachan. Ar Lean

Treoirphrionsabail aontaithe ag Earnáil Dheonach na Gaeilge
I mí Meán Fómhair 2009, d’iarr Foras na Gaeilge ar Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge an 19 eagras bunmhaoinithe a thabhairt le chéile le hidirphlé a dhéanamh maidir le fís agus Moltaí na n-eagras maidir leis an earnáil agus todhchaí na Gaeilge. Ar Lean

Club Leabhar ar líne
D’éirigh go breá le Clubanna leabhar i mBéarla, The Oprah Wnfrey Book Club agus Club Leabhar Richard and Judy le tamall de bhlianta anuas daoine a spreagadh i dtreo na léitheoireachta. Anois, tá Gaelchultúr ag súil go gcuirfidh léitheoirí úra suim i leabhair Ghaeilge. Ar Lean

Fógraí Poiblí

Aighneachtaí á lorg ag:

RTÉ

Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan/ Dundalk I.T.

An Údarás um Bóithre Náisiúnta/The National Roads Authority

Coiste Gairmoideachais Chontae Chill Mhantáin/Wicklow VEC

Comhairle Contae Thiobraid Árann Thuaidh/North Tipperary County Council

Scéimeanna Maoinithe- Foras na Gaeilge
Foras na Gaeilge Funded Schemes

 

Imleabhar 3, Eagrán 23


 
AróConnect
Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

[Díliostáil/Unsubscribe]