Priomhscéalta

Maoiniú eatramhach fógartha
Ag cruinniú den Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas (CATT) ag tús na míosa, aontaíodh maoiniú eatramhach a chur ar fáil do na 19 n-eagraíocht atá bunmhaoinithe ag Foras na Gaeilge go dtí deireadh Bhealtaine 2011.   Ar Lean

Comhdháil bhliantúil Gaelscoileanna
Beidh Comhdháil Bhliantúil Gaelscoileanna na bliana seo ar siúl in Óstán Tullamore Court, An Tulach Mhór,  Co. Uíbh Fháilí ón 19-20 Samhain 2010. Ar na cainteoirí a bheidh ag caint ag an gcomhdháil beidh an tráchtaire raidió Mícheál Ó Muircheartaigh chomh maith leis an Aire Pat Carey TD agus is é Éamonn Murtagh, Príomhchigire Cúnta leis an Roinn Oideachais agus Scileanna, a osclóidh an chomhdháil go hoifigiúil. Ar Lean

Gabh le Gaeilge seolta i mBéal Feirste
Ar an Satharn seo caite, ag Seimineár Chomhar an Tuaiscirt, de chuid Chomhar na Múinteoirí Gaeilge i mBéal Feirste, rinne Ferdie Mac an Fhailigh, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge an DVD ‘Gabh le Gaeilge’ a sheoladh go hoifigiúil.   Ar Lean

Maoiniú ar fáil do thionscadail nuálacha  
Tá maoiniú ar fáil d’eagraíochtaí agus grúpaí pobail a chuireann gnéithe den chultúr Gaelach agus an Ghaeilge chun cinn in Éirinn agus in Albain,  faoi bhabhta coimisiúnaithe nua atá á riaradh ag Colmcille. Ar Lean
 

Nuacht Eile

Scéim Teanga nua na Roinne Fiontar, Trádála agus Nuálaíochta
D’fhoilsigh an Roinn Fiontar, Trádála agus Nuálaíochta a gcéad scéim teanga le déanaí ina leagann siad amach na seirbhísí a sholáthróidh siad trí mheán na Gaeilge,trí mheán an Bhéarla, agus trí mheán na Gaeilge agua an Bhéarla. Ar Lean
 
Béim ar fhorbairtí sa Ghaeloideachas ag seimineár uile-oileáin
Tá an Coiste Seasta Thuaidh/Theas ar Ghaeloideachas ag eagrú seimineár lae ar thaighde san Ostán The Clarion,  Aerfort Átha Cliath ar an 6 Nollaig 2010. Ar Lean

35 Páiste nua ag clárú i scoil gan aitheantas, Gaelscoil Ráth Tó
Chláraigh 35 páiste nua le tosú i nGaelscoil Ráth Tó i Meán Fómhair 2011 ag cruinniú cur in aithne sa scoil in ainneoin go bhfuil an scoil fós ag fanacht le haitheantas oifigiúil a fháil ón Roinn Oideachais agus Scileanna. Ar Lean

Gairmeacha Beatha le Gaeilge á phlé ag daltaí i Halla na Saoirse
Ag leanúint le camchuairt Bhuntáiste Breise na Gaeilge, reáchtáladh ócáid Déardaoin, 04 Samhain i Halla na Saoirse i mBaile Átha Cliath.  Ar Lean

An Leabhar nua 'Buille Marfach' le buachan!
Ar an 16 Meán Fómhair le linn Fhéile Litíochta IMRAM na bliana seoladh leabhar úr dar teideal Buille Marfach leis an údar Anna Heussaff in Áras na Scríbhneoirí i gCearnóg Pharnell i mBaile Átha Cliath. Ar Lean

Cruinniú Cinn Bhliana Chomhar na Múinteoirí Gaeilge
Beidh Cruinniú Cinn Bhliana Chomhar na Múinteoirí Gaeilge á reáchtáil ar an Satharn, 20 Samhain in Óstán Alexander, Sráid na bhFíníní, Baile Átha Cliath 2. Ar Lean

Cruinniú Cinn Bhliana Raidió na Life
Beidh Cruinniú Cinn Bhliana Raidió na Life ann ar an gCéadaoin 24 Samhain 2010 ag 8:00i.n. i halla Fhoras na Gaeilge, 7 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2. Ar Lean 

Do Ghairm Trí Ghaeilge le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh
Ar Dhéardaoin na seachtaine seo caite, d’eagraigh Ollscoil na hÉireann, Gaillimh lá oscailte darbh ainm ‘Do Ghairm trí Ghaeilge’.  Thug an lá seo deis do mhic léinn na hOllscoile, eolas a fháil ar na deiseanna atá ann maidir le cúrsaí Gaeilge agus na féidearthachtaí oibre atá ar fáil trí mheán na Gaeilge.  Ar Lean

Buaiteoirí Bréagchúirt Uí Dhálaigh Gael Linn 2010
Is iad  Maria Nic Annraoi  agus Rónán Ó Condúin ó Óstaí an Rí a thug craobh Bhréagchúirt Uí Dhálaigh Gael Linn 2010  leo sna Ceithre Chúirt Dé hAoine seo caite. Ar Lean 

Fógraí Poiblí

Dáta don dialann- Deoch na Nollag
Scéim na Foilsitheoireachta

Aighneachtaí á lorg ag:

Cuideachta Chrannchur Náisiúnta an Phoist 

Imleabhar 3, Eagrán 41
16 Samhain, 2010


 

AróConnect
Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil

Seol scéalta nuachta, aiseolas, grianghraif nó fógraí poiblí don chéad nuachtlitir eile chuig
eolas@gaelport.com.
Send news stories,photos or notices for the next newsletter to
eolas@gaelport.com

Is le maoiniú ó Fhoras na Gaeilge a chuireann Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge an nuachtlitir seo ar fáíl.
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

[Díliostáil/Unsubscribe]