Gaelport Ezine
Eolas
Priomhscealta / Top Stories Maoiniú eatramhach á chur ar fáil do na hEagraíochtaí Bunmhaoinithe
D'aontaigh an Chomhairle Aireachta Thuaidh Theas, ach leanúint le dul chun cinn sásúil a bhaint amach, go bhféadfadh Foras na Gaeilge leanúint go dtí deireadh mhí an Mheithimh 2012, le cistiú eatramhach a chur ar fáil d’eagraíochtaí bunmhaoinithe. Ar Lean

Interim funding for Irish organisations sanctioned 

The North South Ministerial Council has sanctioned the provision of interim funding until end of June 2012  to Irish language organisations. MoreImní léirithe maidir le Bille nua sa Seanad
Léiríodh imní an tseachtain seo caite go raibh reachtaíocht á chur trí Thithe an Oireachtais a thagann salach ar mheon agus cuspóirí Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Ar Lean

Concern over provisions of Civil law Bill
Concerns were raised last week that a new piece of legislation may contravene the spirit and goals of the Official Languages Act. More

 Moltaí an Choimisinéara Teanga sáraithe ag dhá chomhlacht poiblí 
D’fhógair an Coimisinéir Teanga le déanaí gur theip ar dhá chomhlacht poiblí moltaí  an Choimisinéara a chur i bhfeidhm le géilliúlacht a chinntiú. Ar Lean

Two Public bodies in breach of An Coimisinéir Teanga’s recommendations
An Coimisinéir Teanga announced last week that two public bodies which had been found in breach of statutory language provisions subsequently failed  to implement recommendations to ensure compliance. More
Leasú ar an Acht Teanga molta ag an gCoimisinéir Teanga
Tá  codanna de Acht na dTeangacha Oifigiúla atá ag feidhmiú go héifeachtach dar leis an gCoimisinéir Teanga ach tá go leor bealaí go bhféadfaí leasuithe chun feabhais a dhéanamh amach anseo.
Ar Lean

Changes to language legislation proposed by Coimisinéir Teanga
 Parts of the Official Languages Act, 2003 are operating effectively according to An Coimisinéir Teanga but there are many areas which could be improved on in the future.
More
Iomaíocht ghéar idir bailte na tíre don G-duais
An samhradh seo tá bailte ar fud na tíre ag ceiliúradh na Gaeilge  ag laethanta G-Day mar chuid de chlár teilifíse nua An G-Team. Ar Lean
 
Towns compete for G-prize
The heat is on this summer after towns across the country hold Irish language events with the aim of winning a national title for a new television series, An G-Team. More

12 -25 Iúil 2011 
Imleabhar 4, Eagrán 8

Twitter Facebook
RSS Youtube
Person Email
Comórtas na Coicíse
 
Dhá chóip de Pipe Up/ Lán Píbe le buachan 
Win  a copy of new DVD ROM  Pipe Up/ Lán Píbe
 Ar Lean | Read More
An bhfuil Fáinne uait?
 

Is féidir Fáinne Óir nó Fáinne Airgid a cheannach ag
www.fainne.ie.  

Tá lascaine ar fáil d'orduithe de 25 suaitheantas nó níos mó.
 Ar Lean | Read More
Nuacht na hEarnála/ Stories from the Irish language sector
Cúrsaí faoi chaibidil:Léargas mhic léinn ar an MSc Gnó agus Teicneolaíocht an Eolais
Labhair Gaelport.com le Nóirín Ní Laighin, múinteoir bunscoile agus mac léinn Gnó agus Teicneolaíochta le Fiontar, DCU. Ar Lean
University Courses: MSc Business and IT
Gaelport.com speaks to Nóirín Ní Laighin, a primary school teacher, and a student of the MSc Business and IT with Fiontar, DCU. More

Coimisinéir Teanga le ceapadh sa Bhreatain Bheag
Cuireadh rialachán i bhfeidhm sa Bhreatain Bheag an 29 Meitheamh chun tús a chur leis an bpróiseas Coimisinéir Teanga a cheapadh. Ar Lean
Language Commissioner to be appointed in Wales
Regulations were implemented in Wales on 29 June to begin the process of appointing a Language Commissioner. More

Féilte an tSamhraidh ar Fhéilire Gaelport.com
Agus muid beagnach i lár an tsamhraidh tá neart féilte éagsúla amuigh ansin faoin lánseol fud fad na tíre. Ar Lean
Check out Festivals and events in your area
With the summer festivals well under way there are plenty of Irish language and cultural  events happening all over Ireland at the moment. More

Fleadh Cheoil na Mumhan faoi lánseol
Tá Fleadh Cheoil na Mumhan na bliana seo faoi lánseol i mBaile an Chollaigh i gCorcaigh faoi láthair agus mairfidh an scléip, an ceol agus na himeachtaí cultúrtha go dtí deireadh na seachtaine. Ar Lean
Fleadh Cheoil na Mumhan events under way
Fleadh Cheoil na Mumhan is in full swing in Ballincollig, Co. Cork and a wonderful week of music, sean-nós, workshops, concerts, children’s events and music sessions are sure to continue until Sunday night. More
 
Ardmholadh faighte ag Oireachtas Cheanada
An tseachtain seo caite i nGaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir, rinne Gaeil, idir dhúchasach agus neamh-dhúchasach ceiliúradh ar an chéad Oireachtas Cheanada riamh. Ar Lean
President Praises Oireachtas Cheanada
Last week in the North Newfoundland Gaeltacht, Gaels, both native and non-native celebrated Canada’s very first Oireachtas festival. More

Scoláireachtaí
Tá Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ag cur fáilte roimh iarratais le haghaidh Scéim Scoláireachtaí Taighde Daniel O’Hare na bliana seo.  Ar Lean
Scholarships
Dublin City University welcomes applications for this year’s Daniel O’Hare Research Scholarships programme. More
Aon scéal agat?
 
Más maith leat fógra a chur sa chéad ríomhiris eile, seol teachtaireacht chuig eolas@gaelport.com roimh 21 Iúil 2011.


Got a story for the next newsletter? Send an email to eolas@gaelport.com before 21st  July 2011.
 Ar Lean | Read More
Tionól na Laochra
 
Beidh Féile na Laoch á reáchtáil i nGaeltacht Mhúscraí ag an deireadh seachtaine saoire bainc ón  29 Iúil – 1 Lúnasa 2011.Féile na Laoch will take place in Cúil Aodha in the Cork Gaeltacht on the August Bank Holiday weekend.
 Ar Lean | Read More
Ag siúl cois Life
 
Beidh an club siúil sléibhe  Na Cnocadóirí ag reáchtáil siúlóidí san Ardchathair gach tráthnóna Déardaoin 


 
Dublin based walking club Na Cnocadóirí are organising Irish language walks in Dublin every Thursday evening.
 Ar Lean | Read More
Cartlann

Nuacht
is Déanaí
Féilire

Folúntais

Cúrsaí

Rogha na Seachtaine
Foras Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter
[Díliostáil/Unsubscribe]
Foras