Gaelport Ezine
Eolas

Príomhscéalta / Main News

 

An ann d’Acht Gaeilge Thuaisceart Éireann go fóill?

Tá molta ag an gComhchoiste um Fhorfheidhmiú Chomhaontú Aoine an Chéasta go gcuirfí amscála in áit ar bhonn práinne i leith Acht na Gaeilge Thuaisceart Éireann.
Ar Lean

Is it the right time for an Irish language Act in Northern Ireland?
The Joint Committee on the Implementation of the Good Friday Agreement has recommended that a timescale regarding an Irish language Act in Northern Ireland be put in place immediately. More

Tuairimí an phobail maidir le léitheoireacht Ghaeilge á lorg ag Foras na Gaeilge

Beidh Foras na Gaeilge ag tabhairt faoi straitéis nua léitheoireachta a chur i bhfeidhm sa bhliain 2014 le cinntiú go mbeidh “an t-infreastruchtúr cuí ann” do gach aoisghrúpa léitheoireachta Gaeilge amach anseo. Ar Lean

Foras na Gaeilge seeks opinions on Irish Language readership
Foras na Gaeilge will be undertaking a new strategy for Irish Language readership in 2014 to ensure that the proper infrastructure is in place for all ages in the future. More

Físeáin agus Feachtas Gaeilge nua ag an CLG

Sheol Coiste na Gaeilge mar chuid de Chumann Lúthchleas Gael feachtas nua Gaeilge i bPáirc an Chrócaigh Déardaoin seo caite 13 Meitheamh. . Ar Lean

The GAA launches new Irish campaign and videos
The Gaelic Athletic Association’s Coiste na Gaeilge launched their new Irish language campaign in Croke Park last Thursday, 13 June. More

18 Meitheamh - 02 Iúil 2013

Twitter Facebook
RSS Youtube
Person Email
An Fáinne
 
Is féidir Fáinne Óir nó Fáinne Airgid a cheannach ag www.fainne.ie.
 Ar Lean | Read More
Nuacht na hEarnála / News from the Irish Language Voluntary Sector

Bain cáilíocht sa Ghaeilge amach ag tosú i mí Mheán Fómhair
An bhfuil cáilíocht tríú leibhéal sa Ghaeilge á lorg agat? Más dioplóma, bunchéim nó máistreacht atá de dhíth, tá ollscoileanna ar fud na tíre fós ag glacadh le hiarratais don chéad téarma eile a thosóidh i mí Mheán Fómhair.
Ar Lean
Receive a third level qualification in Irish in 2013/2014
Are you looking for a third level qualification in Irish? Whether it’s a diploma, primary or master’s degree you’re looking for, Universities all over the country are accepting applications for the next academic term starting in September.
More

Infheistíocht de €1.2M do chláir nua ar TG4
Eisíodh torthaí an bhabhta deiridh den scéim Fuaim agus Fís de chuid Údarás Craolacháin na hÉireann (ÚCÉ) le déanaí, agus tá breis agus €1.2M d’infheistíocht fógartha do chláir nua ar TG4.
Ar Lean
€1.2M investment for new TG4 shows 
The Broadcasting Association of Ireland (BAI) recently announced the results of the latest round of funding under the Sound and Vision scheme, which includes an investment of more than €1.2M in new programming for TG4.
More

Seoladh Cearta agus Ceiliúradh 2013
Seolfaidh Máirtín Ó Muilleoir, Árd Mhéara Bhéal Feirste  Cearta & Ceiliúradh 2013 - Féile Ghaeilge an Fhómhair ar an gCéadaoin, 19 Meitheamh ar a 11:00 i.n. Ar Lean
Launch of Rights & Revelry 2013
Wednesday, June 19th 2013 will see the official launch of ‘Rights & Revelry 2013 - Irish Language Autumn Festival’ by Belfast’s Lord Mayor, Máirtín Ó Muilleoir.
More

Féile Tom Crean 2013
Beidh Féile Tom Crean ar siúl i mbliana in Abhainn na Scáil i gContae Chiarraí idir an 21 – 23 Iúil.
Ar Lean
Tom Crean Festival 2013
The Tom Crean Festival 2013 will take place in Annascaul, Co. Kerry from 21 - 23 of June. 
More

Leabhair ghleoite a d’fhoilsigh An Gúm le buachan
An tseachtain seo, beidh deis iontach ag beirt leabhair ghleoite éagsúla a d’fhoilsigh An Gúm a bhuachan.
Ar Lean
An Gúm’s Selection of Teenage books to be won
This week two lucky subscribers will win a copy of a book from a selection published by An Gúm.
More

Féile Charn Tóchair 2013
Beidh Féile Charn Tóchair ar siúl i mbliana i nDoire idir an 1 - 14 Iúil 2013.
Ar Lean
Carn Tóchair Festival 2013
The Carn Tóchair Festival 2013 will take place in Co. Derry from 1 – 14 of July.
More

'Try the Pipes' leis Na Píobairí Uilleann
Tá Na Píobairí Uilleann ag eagrú ócáidí éagsúla ar fud na tíre agus beidh deis iontach ag daoine blaiseadh a fháil d’uirlis íocónach a bhfuil an-bhaint aici le cultúr agus ceol na tíre seo.
Ar Lean
Na Píobairí Uilleann present 'Try the Pipes'
Na Píobairí Uilleann are giving the public an opportunity to play Ireland’s iconic instrument – the Uilleann Pipes.
More

Guth agus Cruit
Idir chanadh agus chruit beidh fuaim aoibhinn le cloisteáil ó Ghaoth Dobhair ag deireadh na míosa seo.
Ar Lean
Voices and Harps
Beautiful sounds will be heard in Gaoth Dobhair between singing and harp at the end of this month.
More

Folúntais / Jobs

Cumadóir cónaitheach

Feighlí leanaí - An Muileann gCearr


Bainisteoir Léiriúcháin - TG4

Oireachtas Cheanada 2013
 
Den tríú bliain as a chéile déanfar ceiliúradh ar chultúr na hÉireann ag Oireachtas na Gaeilge i gCeanada

Ar Lean | Read More

Féile Ealaíne An Earagail
 
Beidh Féile Ealaíne An Earagail ar siúl i nDún na nGall ón 21 Meitheamh- 21 Iúil 2013.
Ar Lean | Read More
Féile an Fhéir 2013
 
Beidh Féile an Fhéir á reáchtáil i gCeanannas Mór i gCo. na Mí an samhradh seo.
 Ar Lean | Read More
Cartlann

Nuacht
is Deanai
Feilire

Foluntais

Cursai

Rogha na Seachtaine
Foras Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter
[Díliostáil/Unsubscribe]
Foras