Gaelport Ezine
Eolas

Príomhscéalta / Main News

Filí Éireannacha le páirt a ghlacadh i mBlas na hAlban

Ar gharbhchríocha na hAlban beidh na filí Ciarán Ó Coigligh agus Bríd Ní Mhóráin ag tabhairt aghaidh an mhí seo, áit a mbeidh an malartú cultúrtha, Turas na bhFilí ar siúl.
Ar Lean

Irish poets to participate in Scotland’s Blas Festival
Irish language poets Ciarán Ó Coigligh and Bríd Ní Mhóráin will visit the highlands of Gaelic Scotland later this month, as part of the annual Turas na bhFilí cultural exchange. More
 

Samhail Úr EILE do na heagrais Ghaeilge

Tá sé ceithre bliana fhada caite ó chualamar trácht den chéad uair ar Shamhail Nua Mhaoinithe d’earnáil dheonach na Gaeilge, ach an bhfuil aon cheo le foghlaim as?
Ar Lean

Another new funding model for Irish language organisations

It has been four long years since the term New Funding Model first cropped up in relation to proposed changes for the Irish language voluntary sector, but has anything been learnt in that time? More
 

Lucht léitheoireachta agus litríochta na Gaeilge

Bealaí éagsúla le léitheoirí nua a mhealladh i dtreo litríocht na Gaeilge a bheidh á bplé ag comhdháil léitheoireachta  in Ionad Comhdhála Marino, Baile Átha Cliath ar an 21 agus 22 Meán Fómhair. Ar Lean

Creating a new audience for Irish language literature
Strategies to increase the numbers of Irish speakers reading Irish language literature will be discussed at a conference to take place in the Marino Conference centre in Dublin on 21st and 22nd September. More
 

Físeán: Fáinne Óir bronnta ar Ardmhéara Bhaile Átha Cliath

Toghadh an comhairleoir Naoise Ó Muirí ina Ard-Mhéara ar Bhaile Átha Cliath i mí an Mheithimh na bliana seo. Tá Naoise ina bhall d’Fhine Gael agus tháinig sé i gcomharba ar Andrew Montague ó Pháirtí an Lucht Oibre.
Ar Lean

Video: Lord Mayor of Dublin awarded Gold Fáinne
Dublin city councillor Naoise Ó Muirí was elected as Lord Mayor of Dublin city in June this year. The new Lord Mayor is a fluent Irish speaker and was awarded a gold fáinne, a symbol worn to show fluency in the national language. More

4 - 17 Meán Fomhair 2012

Twitter Facebook
RSS Youtube
Person Email
An Fáinne
 
Is féidir Fáinne Óir nó Fáinne Airgid a cheannach ag www.fainne.ie.
 Ar Lean | Read More
Nuacht na hEarnála / News from the Irish Language Voluntary Sector

40 post nua le cruthú in earnáil na réamhscolaíochta Gaeilge
D'fhógair Forbairt Naíonraí Teoranta go n-osclóidh 23 naíonraí nua le linn mhí Mheán Fómhair 2012.
Ar Lean
40 jobs to be created in Irish language preschool sector
Forbairt Naíonraí Teoranta announced the opening of 23 new naíonraí throughout September 2012.
More

Ranganna Gaeilge ar fud na cruinne
Is cosúil go bhfuil an Ghaeilge ag dul ó neart go neart i ngach cúinne den tír i láthair na huaire.
Ar Lean
Irish classes nationwide
It seems as if the Irish language is going from strength to strength around the country.
More

Fulbright ag glacadh le hiarratais do dhámhachtainí 2013-2014
Osclaíodh córas iarratas an Choimisiúin Fulbright an tseachtain seo caite agus tá go dtí 14 Samhain 2012 ag céimithe le Gaeilge iarratas a dhéanamh ar dhámhachtainí na bliana 2013-2014.
Ar Lean
Fulbright Awards 2013-2014 now open to applicants
The Fulbright Commission opened the Fulbright Awards 2013-2014.
More

Ceiliúradh an Bhlascaoid 2012
Beidh ceiliúradh mór ar siúl  i nDún Chaoin in iarthar Chiarraí nuair a dhéanfar ceiliúradh ar an mBlascaoid in Ionad an Bhlascaoid Mhóir ón 28 – 31 Meán Fómhair 2012.
Ar Lean
The Blasket Island Celebrations 2012
A huge celebration celebrating the culture and heritage of the Blasket Islands will take place in Ionad an Bhlascaoid Mhóir in Dún Chaoin, west Kerry from 28th-30th September 2012.
More

Oíche Chultúir 2012
Beidh Oíche Chultúir ar siúl ar an Aoine, 21 Meán Fómhair 2012 agus beidh neart imeachtaí cultúrtha ar siúl timpeall na tíre, imeachtaí Gaeilge ina measc.
Ar Lean
Culture Night 2012
Culture Night will take place on Friday 21st September 2012.  This celebration of culture, language, discovery and adventure spreads across towns, cities and counties in Ireland and abroad.
More

Tromluí Phinocchio in Amharclann Smock Alley
Cuirfidh an compántas téatair Moonfish léiriú nua aimseartha den scéal clasaiceach ‘Pinocchio’ ar siúl mar chuid den fhéile ABSOLUT Fringe i mBaile Átha Cliath sna seachtainí romhainn.
Ar Lean
Bilingual production of Pinocchio showing at Smock Alley Theatre
Moonfish Theatre’s modern adaptation of the all-time classic ‘Pinocchio’ will show as part of Absolute Fringe Festival in Dublin over the coming weeks.
More

Cóip de 'Gramadach Gan Stró' le buachan
An tseachtain seo agus daoine go leor ag tabhairt faoi chúrsaí éagsúla bí cinnte go bhfuil daoine ag tabhairt faoi chúrsaí Gaeilge agus da bhrí sin táimid ag tabhairt deis iontach do dhuine amuigh ansin cóip den leabhar Gramadach Gan Stró a bhuachan.
Ar Lean
Win a copy of Gramadach gan Stró!
With many individual uptaing irish language classes all over the country this Autumn, this week one lucky subscriber will win a wonderful opportunity to brush up on their grammar skills with a copy of the grammar book Gramadach gan Stró!
More

Cúrsaí / Courses

Deis oiliúna do scríbhneoirí Gaeilge / Creative Training opportunity for Irish language writers

Ranganna Breatnaise i mBéal Feirste / Welsh classes in Belfast

Ranganna Gaeilge i gcroílár na príomhchathrach / Irish classes in the heart of Dublin city

Ranganna Gaeilge i Manchain / Irish Classes in Manchester

Gailearaí: Picnic na hAibhléise 2012
 
Bhí Gaelport i láthair ag Picnic na hAibhléise na bliana seo. Seo roinnt grianghraif a tógadh sa Phuball Gaeilge.
 Ar Lean | Read More
Féile Ceoil Traidisiúnta An Tulach 2012
 
Reáchtálfar an cúigiú Féile Ceoil Traidisiúnta An Tulach  i gCo. An Chláir ón 7-9 Meán Fómhair 2012.
 Ar Lean | Read More
Féile Joe Máirtín 2 -7 Meán Fómhair
 
Beidh Féile Joe Mháirtín á eagrú ag Comhar Caomhán Teo. den dara bliana as a chéile i mbliana.
 Ar Lean | Read More
Cartlann

Nuacht
is Deanai
Feilire

Foluntais

Cursai

Rogha na Seachtaine
Foras Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter
[Díliostáil/Unsubscribe]
Foras