Priomhscéalta/Top Stories

Straitéis á phlé ag An Tóstal
“Ó Aidhm go Feidhm” a bheidh mar théama ar Thóstal na Gaeilge i mbliana agus díreofar isteach ar chur i bhfeidhm Straitéis Fiche Bliain an Rialtais don Ghaeilge.
Ar Lean


An Tóstal to focus on Strategy
‘From Policy to Performance’ is the subject of Tóstal na Gaeilge 2010, and the conference will focus on implementation of the Government’s 20 Year Strategic Plan for the Irish language.  More

An bhfuil fonn ceiste ort?
Le linn Thóstal na Gaeilge 2010 reáchtálfar seisiún ceisteanna agus freagraí le haoichainteoirí aitheanta. Ar Lean

Your chance to ask the questions!
During Tóstal na Gaeilge 2010, which takes place on 26 and 27 February 2010, a questions and answers session will be held with key players in the Irish language sector. More

Socrú nua don tumoideachas
Cé gur chuir eagraíochtaí Gaeilge fáilte roimh chinneadh an Aire ciorclán 0044/2007 a aistarraingt is ábhar imní é fós do Chonradh na Gaeilge go mbeadh feidhm ag aguisín a chuir oifigeach de chuid na Roinne Oideachais leis an gcinneadh chun ciorclán 0044/2007 a aistarraingt. Ar Lean

New Arrangements for early immersion education

While Irish language organizations have welcomed the decision of Minister for Education to withdraw a controversial circular, circular 0044/2007, Conradh na Gaeilge has expressed its worry at an addendum to this decision. More

Reathaí agus Laochra
Cuirfear tús le himeachtaí spleodracha Sheachtain na Gaeilge i mbliana le seoladh na féile a bheidh ar siúl sa Button Factory i mBaile Átha Cliath ar an 3 Márta. Ar Lean

Heroes and Runners
This year’s Seachtain na Gaeilge events are set to take off to a winning  start at the official launch of the festival in the Button Factory, Dublin on March 3. More

Dia duit Béising!
Cheana féin tá ranganna Gaeilge á sholáthar ag Ollscoileanna san Eoraip, san Astráil, sna Stáit Aontaithe agus i gCeanada, ach is í an tSín an chéad cheann scríbe eile don teanga. Ar Lean

Dia Duit Beijing!
Irish classes have seen a surge in popularity worldwide with Universities across Europe, Australia and the United States and Canada teaching the language and now it would appear that China will be the next port of call for Irish. More

Nuacht Eile/Other News

Cath na mBannaí ar Raidió Rí Rá
Níl ach cúpla lá ag bannaí ceoil úra iarratas a chur isteach sa chomórtas atá á reáchtáil ag ‘Cath na mBannaí’, clár ceoil úrnua a chraolfar ar Raidió Rí Rá go luath. Ar Lean
Battle of the Bands on Raidió Rí Rá
Budding new songsters and groups have a few days left to enter a new  Battle of the Bands competition organised by Irish language chart station, Raidió Rí Rá. More

TG4 ar fáil i dTuaisceart Éireann ó 2012
Tá fógartha ag An Aire Cumarsáide Eamon Ryan go mbeidh stáisiúin teilifíse RTÉ agus TG4 ar fáil saor in aisce ar fud Thuaisceart Éireann ó 2012 ar aghaidh. Ar Lean 
TG4 to become freely available in Northern Ireland.
Minister for Communications, Eamon Ryan recently announced that RTÉ television channels and TG4 will be freely available throughout all of Northern Ireland from 2012. More

Ticéad i gcomhair ‘Thóstal na Gaeilge 2010’ le buachan!
Arís an tseachtain seo tabharfar an deis do léitheoirí amháin ticéad i gcomhair imeachtaí Thóstal na Gaeilge 2010 a bhuachan. Ar Lean
Win a ticket to Tóstal na Gaeilge!
Once again this week one lucky Gaelport reader is in with the chance of winning a free ticket to this Year’s Tóstal na Gaeilge events, gala dinner and céilí mór in Galway. More

Comhdháil ar Mhodhanna Nua le Gaeilge a mhúineadh
Tionólfar Comhdháil speisialta in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh ar an Satharn, an 27 Feabhra.  Ar Lean
New Methods of Teaching Irish to be Subject of Conference
An special conference at NUI Galway on Saturday, 27 February, will look at an emerging method of teaching languages. More

Buaiteoirí Chomórtas Uí Chadhain
Tá scoileanna i Maigh Nuad, Co. Chill Dara  agus  An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe  ag ceiliúradh an tseachtain seo tar éis a mbua i gCraobh na hÉireann de chomórtas díospóireachtaí Gael Linn, Comórtas Uí Chadhain. Ar Lean
Buaiteoirí Chomórtas Uí Chadhain
Schools in Kildare and Galway are celebrating this week following their win in the All-Ireland Final of Gael Linn’s debating competition, Comórtas Uí Chadhain. More

Buntáiste Breise na Gaeilge á reáchtáil i mBóthar na Trá
Mar chuid de Thóstal na Gaeilge 2010 beidh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ag eagrú ‘Buntáiste Breise na Gaeilge’ do dhaoine óga ar an Aoine, 26 Feabhra 2010. Ar Lean
Buntáiste Breise na Gaeilge' seminar in Salthill 
As part of this year’s Tóstal na Gaeilge Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge will organise the latest 'Buntáiste Breise na Gaeilge' seminar on Friday, 26th February 2010. More

Fógraí Poibli/Public Notices

Siamsaíocht le linn Thóstal na Gaeilge 2010
Music and sean-nós at Tóstal na Gaeilge 2010

Ticéid i gcomhair Thóstal na Gaeilge 2010 ar díol
Tickets for Tóstal na Gaeilge 2010 now on sale

Bewley’s @ 6 le Seoirse Ó Dochartaigh
Bewley’s @ 6 with Seoirse Ó Dochartaigh

Tráth na gCeist ar son Chumann Tarrthála Sléibhe Ghleann Ó Máil
Table Quiz in Aid of Glen of Imaal Mountain Rescue

Aighneachtaí á lorg ag an Coimisinéir Cosanta Sonraí
Data Protection Commissioner seeks submissions

Dréacht-Scéim á hUllmhú ag an Údarás um Bóithre Náisiúnta.
Preparation of Draft Scheme by the National Roads Authority

Spás le haghaidh do sheastán fós ar fáil
Don't miss out, bring your information stand to Tóstal

Imleabhar 3, Eagrán 22


Volume 3, Edition 22
 


AróConnect
Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

[Díliostáil/Unsubscribe]