Priomhscéalta

 
Pat Carey ceaptha ina Aire Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta
Tá fógartha inniu go mbeidh an tUasal Pat Carey TD ceaptha ina Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, mar chuid de na hathruithe atá fógartha ag an Taoiseach Brian Cowen TD. sa Dáil inniu.  Tagann Carey TD i gcomharbacht ar an Aire Éamon Ó Cuív, TD. Ar Lean

Ní fada uainn Gaelscéal!
Ar Dé hAoine na seachtaine seo beidh an nuachtán Gaeilge nua, Gaelscéal ar fáil i siopaí ar fud na tíre.  Labhair muid le Ciarán Dunbar, Eagarthóir Gaelscéal chun réamh-amharc a fháil ar an nuachtán nua.  Ar Lean

Críoch Spleodrach le Rith'10 Chuir an Coimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin críoch le himeachtaí Rith 2010, trí theachtaireacht ó Uachtarán na Tíre, Máire Mhic Ghiolla Íosa a léamh amach le linn mhórshiúl na Féile Pádraig, i gCathair na Gaillimhe ar Dé Céadaoin seo caite.  Ar Lean

Cuairt na bhFilí Albanacha
Beidh Cuairt na bhFilí Albanacha ar siúl ón 19-23 Aibreán i mbliana. Tosóidh an scléip i gCorcaigh, agus críochnóidh sé i mBaile Átha Cliath! Ar Lean

Cruinniú den Chomhchoiste Oireachtais
Rinne ionadaithe ó Údarás na Gaeltachta, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus Fiontar DCU cur i láthair ar na láidreachtaí agus na laigí a bhaineann leis an dréachtstraitéis  agus ar na hathruithe a fheictear dóibh ar ghá a chur i bhfeidhm.  Ar Lean

Nuacht Eile

Duaiseanna Ghlór na nGael Bronnta
Ag searmanas bronnta i mBéal Feirste ag an deireadh seachtaine, bronnadh €50,000 agus trófaí ar An Droichead mar phríomhbhuaiteoir i gComórtas Ghlór na nGael 2009.
Ar Lean

Dlúthdhiosca Ceol ‘10 le buachan
Tá Gaelport.com i gcomhar le Seachtain na Gaeilge ag tabhairt deise do chúpla duine cóip den dlúthdhiosca úr Ceol ‘10 a bhuachan. Ar Lean

Leasú ar Shiollabais Ghaeilge na hArdteiste
An tseachtain seo caite, sheol an Roinn Oideachais agus Eolaíochta imlitir chuig scoileanna timpeall na tíre ag cur in iúl dóibh na hathruithe a bheidh le teacht i bhfeidhm ar shiollabais Ghaeilge na hArdteistiméireachta go luath. Ar Lean

Duais Hewlett-Packard bronnta ar Phádraig Ó hAoláin
Bronnadh Duais Hewlett-Packard don Ghaeilge ar Phádraig Ó hAoláin Príomhfheidhmeannach, Údarás na Gaeltachta ag mórfhéasta bronnta na nGradam Alumni a reáchtáladh le déanaí in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Ar Lean

Súil Siar ar Sheachtain na Gaeilge 2010
Bhí Seachtain na Gaeilge, nó coicís na Gaeilge ba chóir a thabhairt air, ar siúl ó 5-17 Márta. Ar Lean

Ríomhleabhair Ghaeilge ar fáil ar líne anois
D’fhógair Litríocht.com le déanaí go bhfuil ríomhleabhair Ghaeilge anois ar díol ar láithreán gréasáin an chomhlachta, atá lonnaithe i mBéal Átha an Ghaorthaidh i Ghaeltacht Mhúscraí. Ar Lean

Irish language eBooks go on sale
Litríocht.com, a company located in the Muskerry Gaeltacht in Cork, recently announced that the first ever Irish language eBooks were on sale on the company’s website. More 
 

Scéimeanna Teanga

Aighneachtaí á lorg ag:

An Roinn Oideachais agus Eolaíochta/ The Department of Education and Science

An tÚdarás Chlárúcháin Maoine/ The Property Registration Authority

Fógraí Poiblí

Ceardlann Filíochta le Philip Cummings/Poetry Workshop with Philip Cummings

Comórtas Scoláireachtaí Gael Linn/Gael Linn Scholarships
Imleabhar 3, Eagrán 25


 
AróConnect
Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil
Seol scéalta nuachta, aiseolas, grianghraif nó fógraí poiblí don chéad nuachtlitir eile chuig eolas@gaelport.com
Send news stories,photos or notices for the next newsletter to eolas@gaelport.com
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

[Díliostáil/Unsubscribe]