Gaelport Ezine
Eolas

Príomhscéalta / Main News

 

“Mí-ionracas” curtha i leith dara scéim teanga na gCoimisinéirí Ioncaim

Tagann dara scéim teanga de chuid Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 i bhfeidhm inniu, 04 Meitheamh 2013. Ar Lean

New language scheme for Office of the Revenue Commissioners described as “Dishonest”
The new language scheme for the Office of the Revenue Commissioners under the Official Languages Act 2003 comes into effect today, 04 June 2013. More

Doiléire cruthaithe maidir le maoiniú na n-eagras Gaeilge sa ghearrthéarma

Ag cruinniú den Chomhairle Aireachta Thuaidh Theas (CATT) i mí Márta na bliana seo, d’aontaigh na hAirí síneadh a chur leis na socruithe reatha don naoi n-eagraíocht déag a fhaigheann bunmhaoiniú ó Fhoras na Gaeilge go dtí 31 Nollaig 2013. Ar Lean

Uncertainty surrounding the short-term funding of Irish Language organisations
At a meeting of the North South Ministerial Council (NSMC) last March, Ministers agreed to extend the existing core funding arrangements to 19 Irish language organisations until 31 December 2013. More

Athbhreithniú na Roinne Oideachais: An Ghaeilge i scoileanna Gaeltachta

Tabharfaidh an Roinn Oideachais agus Scileanna faoi athbhreithniú ar sholáthar oideachais trí Ghaeilge sna scoileanna Gaeltachta sna míonna romhainn. Ar Lean

Department of Education Review: Irish language in Gaeltacht schools

In the coming months, the Department of Education and Skills will be undertaking a review of the provision of Irish medium education in Gaeltacht schools. More

Cás na Scoileanna Gaeltachta: Tá tráth na cinniúna buailte linn

Pléadh cás na scoileanna Gaeltachta ag leibhéal an Chomhchoiste um Chosaint Shóisialta agus Oideachas Dé Céadaoin seo caite. Ar Lean

Time for action regarding Gaeltacht schools
The threat to Gaeltacht schools was discussed by the Dáil Committee on Education and Social Protection last Wednesday. More

4 - 18 Meitheamh 2013

Twitter Facebook
RSS Youtube
Person Email
An Fáinne
 
Is féidir Fáinne Óir nó Fáinne Airgid a cheannach ag www.fainne.ie.
 Ar Lean | Read More
Nuacht na hEarnála / News from the Irish Language Voluntary Sector

Cumann Idirnáisiúnta na gCoimisinéirí Teanga bunaithe
Ag leanúint le rathúlacht Chomhdháil Idirnáisiúnta na gCoimisinéirí Teanga a bhí ar siúl ar 23 agus 24 Bealtaine, tá an cinneadh glactha cumann a bhunú a spreagfadh dea-chleachtas i measc Choimisinéirí Teanga atá ag cosaint mionteangacha ar fud an domhain.
Ar Lean
International Association of Language Commissioners founded
Following the success of The International Conference for Language Rights which ran from 23-24 May, the decision has been made to found an association which will aid the work of Language Commissioners all over the world in the preservation of minority languages.
More

An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta ag ullmhú an dara scéim teanga
Tá An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta ag lorg tuairimí ón bpobal i láthair na huaire maidir leis na seirbhísí a chuirtear ar fáil dá custaiméirí trí mheán na Gaeilge.
Ar Lean
The Department of Jobs, Enterprise and Innovation preparing second language scheme
The Department of Jobs, Enterprise and Innovation is seeking public opinion in relation to the services provided to customers through Irish.
More

Féile Ealaíne An Earagail 2013

Beidh Féile Ealaíne An Earagail ar siúl i nDún na nGall ón 21 Meitheamh- 21 Iúil 2013. Tá an fhéile ealaíne seo ag ceiliúradh cúig bliain is fichead ar an bhfód i mbliana.
Ar Lean
Earagail Arts Festival 2013
The Earagail Arts Festival, a bilingual multidisciplinary arts festival, will celebrate its Silver anniversary this year and 25 years of festival fun with a programme running from 21 June – 21 July which celebrates the true creative spirit of County Donegal.
More

Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na nÓg
‘Mionteanga, Mórscéalta’ is ea teideal agus téama an Tríú Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na nÓg a bheidh ar siúl Meán Fómhair seo chugainn.
Ar Lean
Conference on youth culture and literature
‘Mionteanga, Mórscéalta’ is the title and theme of the third conference on youth literature and culture, taking place next September.
More

Cruinniú de Bhord Údarás na Gaeltachta
Ag cruinniú de Bhord Údarás na Gaeltachta sa Rinn i nGaeltacht na nDéise ar 31 Bealtaine, chas comhaltaí an Bhoird le baill de Choiste Áitiúil agus de Choiste Náisiúnta Chómortas Peile na Gaeltachta.
Ar Lean
Údarás na Gaeltachta Board meet in An Rinn
At an Údarás na Gaeltachta Board meeting on May 31st in An Rinn, Co. Waterford,  Údarás board members met with representatives from Coiste Náisiúnta Chómortas Peile na Gaeltachta as well as the Local Committee.
More

Pobalscoil Náisiúnta Dhátheangach do Chnoc na Cathrach
Tá Coiste Gairmoideachais Chathair na Gaillimhe ag iarraidh ar thuismitheoirí ar spéis leo a bpáistí a chuir chuig Pobalscoil Náisiúnta Dhátheangach i gCnoc na Cathrach, an spéis sin a chlárú.
Ar Lean
Bilingual primary school for Knocknacarra
The City of Galway VEC is seeking expressions of interest from parents who would like their children to attend a Bilingual Community National School in Knocknacarra.
More

Campaí samhraidh trí Ghaeilge
Le saoire an tsamhraidh nach mór buailte linn, tá campaí samhraidh á reáchtáil do dhaoine óga timpeall na tíre.
Ar Lean
Irish language summer camps
With the summer almost upon us, it’s that time of year again when summer camps are being organised throughout the country for young people who want to enhance their Irish language skills.
More

Aimsigh agus labhair le Gaeilgeoirí ar fud na cruinne ar do ghuthán cliste
‘Tá an réabhlóid anseo’ is ea an mana atá in úsáid san fheachtas don aip d’fhóin cliste ‘Anseo’ a chuireann ar chumas chainteoirí Gaeilge teagmháil a dhéanamh lena chéile ar bhealach cuimsitheach, láithreach.
Ar Lean
Connect with Irish speakers all over the world on your smart phone
‘Tá an réabhlóid anseo’ (The revolution is here) is the slogan for new smart phone app, Anseo which helps Irish speakers connect with one another in a few quick and easy steps.
More

Comórtas: An dlúthdhiosca ‘Jean’s Hill’ le buachan
An tseachtain seo, beimid ag tabhairt deis iontach do dhuine cóip den dlúthdhiosca Jean’s Hill leis an bhfliúiteadóir aitheanta Brendan Mulholland a bhuachan.
Ar Lean
CD - Jean’s Hill to be won!
This week one lucky subscriber will win a copy of the wonderful CD Jean’s Hill by flute player Brendan Mulholland.
More

Éigse Mhaol Donn
Beidh Éigse Mhaol Donn á cheiliúradh i gceantar álainn i ndeisceart Thiobhraid Árann arís i mbliana.
Ar Lean
Éigse Mhaol Donn
During Éigse Mhaol Donn, you will have a unique opportunity to experience the strong cultural heritage of Newcastle, Co. Tipperary.
More

Folúntais / Jobs

Bainisteoir Léiriúcháin - TG4

Éascaitheoir/taighdeoir – Scéal na Gaeilge

Scoláireacht sa Rannóg Pleanála and Polasaí - ÚnaG

Scoláireachtaí Printíseachta

Físeán: Comhdháil COGG 
Déanann Sibéal Davitt tuairisciú ar
Chomhdháil COGG in Óstán Bewley's ar 23 Bealtaine 2013.

Ar Lean | Read More

Físeán: Comhdháil Idirnáisiúnta ar Chearta Teanga
 
Déanann Eva Ní Shúilleabháin tuairisciú ar an gComhdháil Idirnáisiúnta ar Chearta Teanga, 24 Bealtaine 2013.
 Ar Lean | Read More
Dráma úr á léiriú ag Aisteoirí Bulfin

 
‘Katyn a thiocfaidh tú abhaile?’ an t-ainm atá ar an seó is nuaí ó Aisteoirí Bulfin, a bheidh á léiriú i mBaile Átha Cliath. 
 Ar Lean | Read More
Cartlann

Nuacht
is Deanai
Feilire

Foluntais

Cursai

Rogha na Seachtaine
Foras Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter
[Díliostáil/Unsubscribe]
Foras