Priomhscéalta/Top Stories

Tacaíocht léirithe ag Laochra Spóirt do Ghaelscoil Ráth Tó
Rinne laochra spóirt áitiúla agus idirnáisiúnta cuairt ar Ghaelscoil Ráth Tó i gContae na Mí, Dé Céadaoin seo caite ar lá oscailte do thuismitheoirí. Ar Lean

Sport Stars support Gaelscoil
Local and international sport stars visited Gaelscoil Ráth Tó in County Meath last Wednesday to show their support for the new school. More

Gaeilge à la carte
Tá Rásaí na Gaillimhe faoi lán seoil anois agus beidh 12 bhialann sa chathair ag cur tuilleadh seirbhísí ar fáil i nGaeilge do na  cuairteoirí agus do lucht na gcapall  le linn na féile mar chuid de thionscnamh nua. Ar Lean

Gaeilge à la carte
The Galway Races are underway and visitors to the city as well as race-goers will be able to avail of further Irish language services in 12 top restaurants as part of a new initiative.  More

Oíche Mhór  ar son na Gaelscolaíochta
Beidh Pádraig Ó Sé, Jon Saunders agus Desi Kelliher ar stáiste i mBéal Feirste ag an deireadh seachtaine d’oíche mhór siamsaíochta ar son Ghaelscoil an tSeanchaí,  Macaire Fíolta i nDoire.  Ar Lean 


Irish medium education fundraiser
Pádraig Ó Sé, Jon Saunders and Desi Kelliher will take to the stage in Belfast this weekend at a gala concert in aid of Gaelscoil an tSeanchaí in Magharafelt in Derry. More

Ceardlann ar thraidisiúin na Gaeltachta
Beidh  Gaelchultúr ag reáchtáil na ceardlainne ar ghnéithe den amhránaíocht agus rince ar an sean-nós do thurasóirí agus do chuairteoirí  i  gcroílár Bharra an Teampaill i mBaile Átha Cliath Dé hAoine, 30 Iúil.  Ar Lean
 
A taste of Gaeltacht traditions
Gaelchultúr will hold a workshop on aspects of traditional sean-nós singing and dancing for tourists and visitors to the capital in Temple Bar on Friday, 30th July. More

Deireadh Seachtaine Cultúrtha i Ráth Chairn
Ba mhaith le Gael Linn agus Comharchumann Ráth Chairn cuireadh a thabhairt duit deireadh seachtaine a chaitheamh leo i nGaeltacht Ráth Chairn ó 15 - 17 Deireadh Fómhair 2010.
Ar Lean
Cultural Weekend in the Ráth Cairn Gaeltacht
Gael Linn and Comharchumann Ráth Chairn invite you to spend a weekend with them in the Gaeltacht of Ráth Chairn from 15th – 17th October 2010. 
More

An Caife Liteartha ar Radio Kerry
Gach Domhnach i rith an tsamhraidh, beidh an deis ag an lucht éisteachta sa ríocht an raidió a chur ar siúl agus cluas éisteachta a thabhairt do scoth na filíochta á léamh ón gCaife Liteartha i nDaingean Uí Chúis.
Ar Lean
An Caife Liteartha on Radio Kerry
Every Sunday this summer, radio listeners from the kingdom will be in for a treat as  some of the best Irish language poetry as read by local poets in the surrounds of An Caife Liteartha in Dingle is broadcast on Radio Kerry.
More

Slí an Bháireadóra
Tá DVD nua seolta ag an Cumann Lúthchleas Gael a thugann léargas ar na sainscileanna agus na gnéithe teicniúla a bhaineann leis an gcúram.
Ar Lean
The Way of the Goalkeeper
A new Irish language DVD, Slí an Bháireadóa/The Way of the Goalkeeper launched by the GAA provides an insight into the technical skills and ability required by goalkeepers.
More

Ról na hEaglaise in Éirinn le plé ag Scoil Mherriman
Tá séasúr na scoileanna samhraidh linn agus beidh cúrsaí an lae á bplé agus  á gcíoradh ag na saoithe agus ag na saineolaithe a fhreastalóidh ar na scoileanna idir seo agus deireadh an tsamhraidh. Ar Lean
Role of the Church to be discussed at Scoil Mherriman
It’s Summer school time with the day’s main events and current affairs forming the basis of debate at many events to be held across Ireland before the end of the summer. More

Lá Oidhreachta Chathair na Mart
Beidh Lá Oidhreachta Chathair na Mart ar siúl ar an Domhnach an 8 Lúnasa ón 2- 5in. mar chuid de Fhéile Cheoil Chathair na Mart.  Ar Lean
Westport Heritage Day
‘Lá Oidhreachta Chathair na Mart’ takes place on Sunday August 8th  from 2-5pm coinciding with the Westport Music Festival, bringing the weeks celebration to an entertaining and lively end. More

Canaimis ar Shráideanna an Chabháin!
Amhráin Ghaeilge á gcanadh ar shráideanna an Chabháin. Is é sin an cuspóir atá ag Coiste Gaeilge de chuid Fhleadh Cheoil na hÉireann i mbliana agus tá siad ag tabhairt cuireadh do chlubanna óige, do chóracha agus do ghrúpaí eile teacht le chéile don ócáid ‘Canaimis- Let’s sing’ a bheidh ar siúl le linn na féile ar an Aoine 20 Lúnasa. Ar Lean
Let's sing on the streets of Cavan!
The streets of Cavan town coming alive to the sound of old Irish songs. That is the aim of the Irish language committee of Fleadh Cheoil na hÉireann this year and the committee is inviting youth groups, clubs and choirs to descend on the town to take part in the choral event ‘Canaimis- Let’s Sing’ which will take place during the festival on Friday, 20 August. More

Feidhm Fiontair an Údaráis
Ag an gcéad chruinniú idir Bord an Údaráis agus an tAire Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta, Pádraig Ó Ciardha an tseachtain seo caite, chuir comhaltaí an Údaráis in iúl go láidir don Aire go raibh sé fíorthábhachtach go bhfágfaí an fheidhm fiontair ag an Údarás nuair a dhéanfar athstruchtúrú ar an eagraíocht de thoradh na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge atá ar na bacáin. Ar Lean
Enterprise Functions of Údarás
At the first meeting between the Board of Údarás na Gaeltachta and Miniser Pat Carey TD last week, board members emphasised the the need for the enterprise functions of the authority to remain central to its role under any restructuring as part of the 20 year Strategy for the Irish language. More

Dlúthdhiosca úr ‘An Poc ar Buile’ le buachan
An tseachtain seo beidh deis iontach ag beirt dlúthdhiosca úr dar teideal ‘An Poc ar Buile’ leis an t-amhránaí clúiteach Seán Ó Sé a bhuachan.  Ar Lean
Win a New CD ‘An Poc ar Buile’
This week a copy of the new CD An Poc ar Buile by Cork singer Sean Ó Sé can be won by two lucky subscribers to the Eolas e-zine. More
Imleabhar 3, Eagrán 34


 


Volume 3, Edition 34
AróConnect
Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil

Seol scéalta nuachta, aiseolas, grianghraif nó fógraí poiblí don chéad nuachtlitir eile chuig
eolas@gaelport.com.
Send news stories,photos or notices for the next newsletter to
eolas@gaelport.com
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

[Díliostáil/Unsubscribe]