Priomhscéalta/Top Stories

Maoiniú eatramhach ceadaithe
Tá maoiniú eatramhach go dtí deireadh na bliana 2010 ceadaithe ag Bord Fhoras na Gaeilge do na hEagraíochtaí Bunmhaoinithe Gaeilge. Ar Lean

Interim funding granted
At a Board meeting held  last week, Foras na Gaeilge announced that interim funding will be awarded to core-funded Irish language organisations until the end of 2010. More

Easaontú ar cheist thoghcháin an Údaráis
Níor ghlac an tAire Pat Carey leis na hargóintí a bhí á dhéanamh ag Seanadóirí sa Seanad an tseachtain seo inar áitigh siad gurb ionann an Bille nua maidir le hÚdarás na Gaeltachta agus iarracht chun an daonlathas a chur siar. Ar Lean

Opposition to new Údarás Bill
Minister Pat Carey, T.D refuted accusations made by Senators last week that the new Údarás na Gaeltachta Bill was an attempt to suppress democracy. More

Catullus Gaelach-Cnuasach Nua
Beidh breis agus fiche file ó chéin agus ó chóngar  bailithe i gCeannáras Fhoras na Gaeilge amárach nuair a sheolfar Catullus Gaelach curtha in eagar ag Pádraig B. Ó Laighin agus foilsithe ag Coiscéim. Ar Lean


Catullus Gaelach - Poetry Launch
A new collection containing Irish language translations of the poems of Catullus will be launched  tomorrow in Foras na Gaeilge headquarters in Merrion Square. More

Gaillimh le Gaeilge ag ceiliúradh
Bhí an eagraíocht Gaillimh le Gaeilge ag ceiliúradh le déanaí nuair a fógraíodh gur ghlac tuilleadh gnólachtaí sa chathair céimeanna breise chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa chathair.  Ar Lean


Promoting Irish in Galway city
Irish language organisation, Gaillimh le Gaeilge had much cause for celebration recently with the announcement that more businesses have come on board to promote the Irish language in the city. More

Cuir ort do Chulaith Snámha ar son na Naíscolaíochta
Tá grúpa de snámhóirí misniúla ar tí tabhairt faoi snámh urraithe ar son Naíscoil Dhún Pádraig. Ar Lean
Throw on your togs to help Naíoscoil Dún Pádraig
A group of 15 fearless swimmers are set undertake a sponsored swim in aid of Naíscoil Dhún Pádraig.  More

Comhairle nua fógartha ag RTÉ Raidió na Gaeltachta
D’fhógair RTÉ Raidió na Gaeltachta  an tseachtain seo caite go bhfuil Comhairle nua ceaptha ag an stáisiún raidió. Tá naonúr ar an gComhairle a fheidhmeoidh ar feadh téarma trí bliana. Ar Lean

New members appointed to RnaG council
RTÉ Raidió na Gaeltachta last week announced that new members have been appointed to the radio station’s council. Nine members will serve on the council for a term of three years. More

Rannpháirtithe á lorg ag Wadell Media do chlár nua teilifíse
Tá Waddell Media ag lorg iarratais ó Ghaeilgeoirí don tsraith nua Mo Theach, Do Theach, sraith de sé pháirt atá maoinithe ag an gCiste Craoltóireachta Gaeilge do TG4.   Ar Lean
Participants sought for new TG4 TV series
Waddell Media are seeking applications from Irish speakers for the six part reality series funded by the Irish Language Broadcast Fund for TG4.  More

Fujifilm ar fáil trí Ghaeilge ar fud an domhain
D’fhógair an comhlacht Fujifilm Ireland le déanaí go bhfuil an Ghaeilge anois ar fáil mar rogha ar a mbothanna grianghraf timpeall an domhain. Ar Lean
Fujifilm services available in Irish worldwide
Fujifilm Ireland recently announced a range of services through Irish at their photo booths around the world. More

Scoil Acla 2010
Beidh Scoil Samhraidh Acla ar siúl in Oileán Acla, Co. Mhaigh Eo ó 26 Iúil –01 Lúnasa 2010. Ar Lean
Scoil Acla 2010
Scoil Acla will take place in Achill Island, Co. Mayo from 26th July – 1st August 2010. More


Cúrsa Oíche ‘An Ghaeilge Ghairmiúil’
Beidh Aonad na Gaeilge in Ollscoil Luimnigh ag réachtáil cúrsa oíche sa Ghaeilge Ghairmiúil ón 6 Iúil- 8 Iúil. Ar Lean Professional Irish Night Course in University of Limerick Aonad na Gaeilge in the University of Limerick will hold a night course focusing on professional Irish from the 6-8 July. More

Dlúthdhiosca ‘Beauty an Oileáin’ le buachan
An tseachtain seo,  beidh deis iontach ag síntiúsóir amháin dlúthdhiosca a d’fhoilsigh Ceirníní Cladaigh sna nóchaidí a bhuachan. Ar Lean
Win the Blasket Island CD, 'Beauty an Oileáin'
This week one lucky subscriber to our e-zine, Eolas is in with the chance of winning  a wonderful CD ‘Beauty an Oileáin’ which was released by Claddagh Record in the Nineties. More

Scileanna Agallaimh  
Reáchtálfar ranganna i Scileanna Agallaimh an Samhradh seo ag Mentor Gaeilge. Beidh na cúrsaí ar siúl go leanúnach i rith an tsamhraidh ar líne. Ar Lean
Interview Skills
Mentor Gaeilge will facilitate Interview Skills classes throughout summer 2010. The classes will be run continuously during the summer online. More
 

Scéimeanna Teanga/Language Schemes

Aighneachtaí á lorg ag
Submissions sought by:

An Foras Riaracháin/ Institute of Public Administration

Oifig an Ard-Aighne agus Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit


 

Imleabhar 3, Eagrán 32


 


Volume 3, Edition 32
AróConnect
Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil

Seol scéalta nuachta, aiseolas, grianghraif nó fógraí poiblí don chéad nuachtlitir eile chuig
eolas@gaelport.com.
Send news stories,photos or notices for the next newsletter to
eolas@gaelport.com
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

[Díliostáil/Unsubscribe]