Gaelport Ezine
Eolas
Priomhscéalta / Top Stories 

Treoir tugtha d’Fhoras na Gaeilge comhairliúchán a thionscnamh
Tá treoir tugtha ag an gComhairle Aireachta Thuaidh Theas d’Fhoras na Gaeilge chun tabhairt faoi thréimhse bhreise chomhairliúcháin 12 seachtain don tSamhail Nua Mhaoinithe. Ar Lean 

Foras na Gaeilge directed to initiate further consultation process
The North South Ministerial Council has directed Foras na Gaeilge to initiate a further 12 week consultation process for the New Funding Model for Irish language organisations. More   


ESG agus Gaelscoileanna TEO i mbun cainteanna
Tá Gaelscoileanna Teoranta agus Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta i mbun comhphlé faoi láthair maidir leis an dá eagraíocht oideachais a chomhnascadh le chéile. Ar Lean

Irish education organisation in merger talks
Gaelscoileanna Teoranta and Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta  are currently in talks about merging the functions of the two Irish language education organisations. MoreGaelport ar an nGearrliosta

Ainmníodh Gaelport.com ar ghearrliosta do Ghradam Idirlín na hÉireann arís i mbliana sa chatagóir ‘An Suíomh Gaeilge is fearr’. Beidh naoi suíomh gréasáin san iomaíocht don ghradam. Ar Lean


Gaelport nominated for Irish Web Award
Gaelport.com has been nominated for another Irish web award this year in the category, An Suíomh Gaeilge is Fearr. Nine Irish language websites have been nominated for the award. More


Cuireadh Chun Cainte
Beidh deis ag an bpobal radharc a fháil ar an an áis teagaisc Cuireadh Chun Cainte, nuair a sheolfar é go hoifigiúil le linn Oireachtas na Gaeilge. Ar Lean

Cuireadh Chun Cainte

The new DVD and teaching resource, Cuireadh Chun Cainte will be unveiled to the public at its official launch during the Oireachtas na Gaeilge festival. More


18-31 Deireadh Fómhair 2011
Seolaigí bhur scéalta chuig eolas@gaelport.com
Send your news stories and images to eolas@gaelport.com

Twitter Facebook
RSS Youtube
Person Email
An bhfuil Fáinne uait?
 

Is féidir Fáinne Óir nó Fáinne Airgid a cheannach ag
www.fainne.ie.  

Tá lascaine ar fáil d'orduithe de 25 suaitheantas nó níos mó.
 Ar Lean | Read More
Féilire na Gaeilge
 
Nuacht na hEarnála/ Stories from the Irish language sector

Duais Nua Iriseoireachta fógartha ag Glór na nGael Ar Lean 
New Prize for Irish language journalism More 

Gearrliosta Ghradam Uí Shúilleabháin fógartha Ar Lean 
Shortlist for Irish language book of the year announced More  

Gtv beo ó Oireachtas na Gaeilge Ar Lean
Gtv live from Oireachtas na Gaeilge More

Cruinniú le Comhaltaí an Tionóil ar shaincheisteanna na Gaeilge Ar Lean
Members of Stormont Assembly to discuss Irish language issues More

Filíocht agus Ceol ar an gCarraig  Ar Lean 
Market Café –Irish Poetry and Music Evenings More

Deiseanna Fostaíochta le Gaeilge pléite san Iarthuaisceart Ar Lean
Irish language careers roadshow visits North West More

Seimineár eolais don earnáil phoiblí ar dhualgais teanga Ar Lean 
Language obligations in Public Sector Seminar  More 

Comhdháil an Chraoibhín 2011 Ar Lean 
Douglas Hyde Conference 2011 More 

Comhdháil idirnáisiúnta na Gaeilge i Meiriceá Thuaidh Ar Lean 
Conference on research and teaching the Irish Language in North America More  

Bí ar an eolais faoin reifreann  Ar Lean 
Get informed about the referendum More 

Oíche mhór na mac léinn ag Oireachtas na Samhna 2011  Ar Lean 
Third level student event for Oireachtas na Samhna 2011
More

Fógraí, spriocdhátaí agus deiseanna/ Deadlines, Dates and Opportunities

Folúntais: Coláiste Uisce, Foinse, Foras na Gaeilge agus Coláiste Feirste ag earcú
Irish language vacancies in Coláiste Uisce, Foinse, Foras na Gaeilge and Coláiste Feirste

Ranganna Gaeilge ar fud na tíre!
Check out our database of Irish language courses across the country!

Nocht do thuairim maidir le logainmneacha Chontae Chorcaí
Have your say about Irish language placenames in County Cork

Scéim Colmcille: Iarratais á lorg
Colmcille Grant scheme seeks applications

Glaoch ar Pháipéir: Comhdháil ar litríocht na nÓg
Call for Papers: Irish language literature for young people

Seimineár Poiblí: An Ghaeilge i do Cheantar: Do Theanga, Do Phobal, Do Rogha
Public seminar series- Irish in your area: your language, your community, your choice

 
Aon scéal agat?
 
Más maith leat fógra a chur sa chéad ríomhiris eile, seol teachtaireacht chuig eolas@gaelport.com roimh 28 Deireadh Fómhair 2011


Got a story for the next newsletter? Send an email to eolas@gaelport.com before October 28th 2011
 Ar Lean | Read More

Físeán na Coicíse
 
Cuireann an físeán síos ar a bhfuil bainte amach ag Glór Cheatharlach le 30 bliain anuas 

The Irish language is flourishing in Carlow all due to the work of a number of local people and Glór Cheatharlach.

 Ar Lean | Read More
Comórtas
 
Tá dhá chóip den dlúthdhiosca nua le Breandán Ó Beaglaoich le bhuachan. Two copies of Brendan Begley's new CD to be won. Ar Lean | Read More
Cartlann

Nuacht
is Déanaí
Féilire

Folúntais

Cúrsaí

Rogha na Seachtaine 
Foras Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter
[Díliostáil/Unsubscribe]
Foras